Výskum vlastností žiarupevných ocelí novej generácie pre aplikáciu v prehrievačových systémoch s ultrasuperkritickými parametrami

ITMS kód projektu: 26220220149

poskytovateľ:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky / Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy


P.č.
Názov predmetu zákazky
Zmluva / Dodatok
Obstarávateľ
Dátum platnosti Zmluvy / Dodatku
49.2.B.3.5.8. Výskumný materiál – oceľové bloky
Železiarne Podbrezová a.s.
22.7.2015
48.2.B.3.5.8. Výskumný materiál – oceľové bloky
Železiarne Podbrezová a.s.
29.6.2015
47.
2.B.4.4.2. Zmluvný výskum - vyhodnotenie plasticko - deformačných a fyzikálnych vlastností experimentálneho materiálu...
Železiarne Podbrezová a.s.
24.4.2015
46.
2.B.3.5.8. Výskumný materiál - oceľové bloky
Železiarne Podbrezová a.s.
23.2.2015
45.
2.B.3.5.1. Výskumný hutný materiál
Železiarne Podbrezová a.s.
23.2.2015
44.
2.B.3.5.1. Výskumný hutný materiál
Železiarne Podbrezová a.s.
20.2.2015
43.
2.B.4.4.1. Zmluvný výskum - laboratórne skúšky teplotno - fyzikálnych vlastností skúšobných tavieb
Železiarne Podbrezová a.s.
17.10.2011
42.
2.B.4.5.4. Výskumný spotrebný materiál tvárniaci
Železiarne Podbrezová a.s.
30.10.2012
41.
2.B.4.5.3. Výskumný spotrebný materiál na tvárnenie
Železiarne Podbrezová a.s.
30.10.2012
40.
2.B.4.4.2. Zmluvný výskum - vyhodnotenie plasticko - deformačných a fyzikálnych vlastností experimentálneho materiálu...
Železiarne Podbrezová a.s.
20.10.2014
39.
2.B.4.4.2. Zmluvný výskum - vyhodnotenie plasticko - deformačných a fyzikálnych vlastností experimentálneho materiálu...
Železiarne Podbrezová a.s.
10.10.2011
38.
2.A.4.4.3. Zmluvný výskum - technologické skúšky tvárniteľnosti pechovaním
Železiarne Podbrezová a.s.
6.2.2013
37.
2.A.4.4.3. Zmluvný výskum - technologické skúšky tvárniteľnosti pechovaním
Železiarne Podbrezová a.s.
10.10.2011
36.
1.1.2.2. SW Giwep
Železiarne Podbrezová a.s.
13.01.2012
35.
1.1.2.2. SW Giwep
Železiarne Podbrezová a.s.
20.10.2011
34.
2.A.4.4.4. Zmluvný výskum - benchmarking vlastností porovnateľných ocelí
Železiarne Podbrezová a.s.
10.10.2011
33.
2.B.4.5.8. Výskumný materiál - oceľové bloky
Železiarne Podbrezová a.s.
5.6.2012
32.
2.A.4.4.1. Zmluvný výskum - modelovanie vývoja mikroštruktúry špeciálnym SW
Železiarne Podbrezová a.s.
7.11.2011
31.
1.1.1.13. Univerzálna fréza
Železiarne Podbrezová a.s.
4.1.2012
30.
1.1.1.13. Univerzálna fréza
Železiarne Podbrezová a.s.
20.10.2011
29.
1.1.1.5. Tanierová brúska na vzorky
Železiarne Podbrezová a.s.
4.1.2012
28.
1.1.1.5. Tanierová brúska na vzorky
Železiarne Podbrezová a.s.
20.10.2011
27.
1.1.6.1. Fotoaparát
Železiarne Podbrezová a.s.
22.12.2011
26.
2.B.4.5.7. Laboratórny výskumný materiál
Železiarne Podbrezová a.s.
20.10.2011
25.
2.B.4.5.6. Výskumný spotrebný materiál na opracovanie povrchu
Železiarne Podbrezová a.s.
10.10.2011
24.
2.B.4.5.5. Výskumný spotrebný materiál -
meracia technika
Železiarne Podbrezová a.s.
20.10.2011
23.
2.B.4.5.2. Deliaci spotrebný materiál na výskumné účely
Železiarne Podbrezová a.s.
6.7.2011
22.
1.1.1.3. Creep test
Železiarne Podbrezová a.s.
30.3.2011
21.
1.1.1.8. Pyrometer
Železiarne Podbrezová a.s.
16.3.2011
20.
1.1.1.8. Pyrometer
Železiarne Podbrezová a.s.
24.2.2011
19.
1.1.1.14. Vodorovná obrážačka
Železiarne Podbrezová a.s.
23.11.2011
18.
1.1.1.14. Vodorovná obrážačka
Železiarne Podbrezová a.s.
25.2.2011
17.
1.1.1.12. Rozbrusovacia píla
Železiarne Podbrezová a.s.
23.11.2011
16.
1.1.1.12. Rozbrusovacia píla
Železiarne Podbrezová a.s.
25.2.2011
15.
1.1.1.11. Lis na vzorky
Železiarne Podbrezová a.s.
23.11.2011
14.
1.1.1.11. Lis na vzorky
Železiarne Podbrezová a.s.
25.2.2011
13.
1.1.1.10. Elektrolytická leštička
Železiarne Podbrezová a.s.
23.11.2011
12.
1.1.1.10. Elektrolytická leštička
Železiarne Podbrezová a.s.
25.2.2011
11.
1.1.1.6. Charpyho kladivo
Železiarne Podbrezová a.s.
30.3.2011
10.
1.1.1.9 EBSD detektor + 1.1.2.1 SW k EBSD detektoru
Železiarne Podbrezová a.s.
23.11.2011
09.
1.1.1.9 EBSD detektor + 1.1.2.1 SW k EBSD detektoru
Železiarne Podbrezová a.s.
25.2.2011
08.
1.1.1.7. Mikrotvrdomer
Železiarne Podbrezová a.s.
23.11.2011
07.
1.1.1.7. Mikrotvrdomer
Železiarne Podbrezová a.s.
25.2.2011
06.
1.1.1.4. RTG prenosný analyzátor
Železiarne Podbrezová a.s.
24.2.2011
05.
1.1.1.2. Prenosný spektrometer
Železiarne Podbrezová a.s.
24.2.2011
04.
1.1.1.1. ICP analyzátor
Železiarne Podbrezová a.s.
24.2.2011
03.
1.1.6.2. Dataprojektor
Železiarne Podbrezová a.s.
24.2.2011
02.
1.1.5.1. PC technika
Železiarne Podbrezová a.s.
24.2.2011
01.
1.1.1.15. Termovízna kamera
Železiarne Podbrezová a.s.
25.2.2011
 
Zmluva o spoločnom pracovisku č.87/Gp/2010od 15. 12. 2010
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom pracovisku č. 87/Gp/2010od 22. 12. 2015
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvality ocele v laboratóriurúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvality ocele v laboratóriuZamestnanie ŽP a.s. - laboratórium