Podnikové noviny


Firemné noviny Podbrezovan začali písať svoju históriu v júni roku 1930. Boli to prvé robotnícke noviny na Slovensku. Napriek silným perzekúciám a administratívnym ťažkostiam sa podarilo vydavateľovi vydať sedem čísel. Okolnosti ho však napokon prinútili vydávanie novín zastaviť a ich história pokračovala až po niekoľkých rokoch.

V rokoch 1942 - 43 vychádzali noviny dvojjazyčne, v nemeckom a slovenskom jazyku. Od roku 1945 sú vydávané nepretržite. Najskôr ako mesačník, potom dvojtýždenník. Boli to vždy noviny na pulze doby. Sledovali aktuálne dianie, hlavne však život v podniku. Ich zameranie sa s vývojom doby menilo.

Podbrezovan v súčasnosti zohráva nezastupiteľnú úlohu v poslaní komunikácie s verejnosťou. Nejde len o dialóg medzi zamestnávateľom a zamestnancom, postavenie Železiarní Podbrezová a. s. ho predurčuje k širšej komunikácii.
 
Podnikové noviny Podbrezovan
 

Rok 1930

Rok 1930
Rok 1948

Rok 1948
Rok 1963

Rok 1963
Rok 1975

Rok 1975
Rok 1981
Rok 1981
Rok 2008

Rok 2008
Rok 2017
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Železiarne Podbrezová sa každoročne zúčastňujú medzinárodných veľtrhovZabalené oceľové rúry pripravené na exportTeplovzdušný balón v Podbrezovej