Dychová hudba


Začiatky hudobného života železiarského robotníctva sú spojené so starým železiarským centrom na výrobu a spracovanie železa - s obcou Hronec. Príchodom Tomáša Hromadu v roku 1838, rímskokatolíckeho farára, sa začalo rozvíjať v čase silnej maďarizácie výrazné národobuditeľské hnutie medzi robotníkmi. Tento národovec položil základy kultúry a hudby v Hronci. Zakúpil dve trúbky pre zvýšenie efektu cirkevných slávnosti.  


 


K založeniu hudby došlo v roku 1838, kedy Tomáš Hromada zorganizoval peňaznú zbierku na zakúpenie nástrojov pre 12 až 13 - člennú dychovú hudbu. Na rímskokatolíckej fare v Hronci sa nachádza kronika - Historia Domus A.D. 1778 - 1938, v ktore z tohto obdobia pochádza text písaný latinsky. O šľachetnosti darcov hovorí zakladacia listina - História Domus r. 1778-1938.

 

Viac o Dychovej hudbe

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Vystúpenie dychovej hudby v Pamätníku SNPVystúpenie Dychovej hudbyZakladacia listina