Hrad Ľupča


Kultúrne pamiatky sú odrazom vývoja spoločnosti. Nehnuteľné pamiatky predstavujú významnú zložku životného prostredia a pozitívne formujú kultúrne povedomie ľudí. Naša spoločnosť vždy prejavovala hrdosť nad dedičtvom, ktoré tu zanechali predošlé generácie. Hrad bol odkúpený od štátu s cieľom zrekonštruovať a sprístupniť širokej verejnosti. Hrad Ľupča bol založený v polovici 13. storočia uhorským kráľom Belom IV. Stojí na návrší jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier. Spĺňal funkciu strážneho hradu, ktorý mal pod dohľadom významnú obchodnú stredovekú cestu Via magna, vedúcu pod úpätím hradu.

Bol známy návštevami panovníkov, a to zakladajúceho Belu IV., jeho syna Štefana V., Karola Róberta z Anjou, ako aj legendami opradeného Mateja Korvína, po ktorom je pomenovaná aj lipa pri vstupe do nádvoria. Na hrade sa často zdržiaval jeden z najvýznamnejších panovníkov Žigmund Luxemburský, ktorý si tento kraj a poľovačky v ňom veľmi obľúbil. V neskoršom období renesancie a baroka hrad často menil majiteľov. Z nich sa najviac o prestavbu hradu zaslúžili Pavol Rubigall, Gašpar Tribel a František Wesselényi s Máriou Széchyi, ktorí si hrad veľmi obľúbili a na jeho prestavbu investovali nemalé finančné obnosy.  


 

V súčasnosti je hrad v majetku Železiarní Podbrezová a. s. Návštevníkom, zaujímajúcich sa o históriu, ponúka prehliadky hradu s odborným výkladom. V súčasnosti sa snúbencom ponúka možnosť v novozreštaurovaných priestoroch Gizelinej sály povedať si svoje áno. V zreštaurovaných priestoroch dolného nádvoria, v historických interiéroch, je možné objednať si spoločenské podujatia s posedením. Prevádzka ponúka všetky druhy služieb, ktoré si spoločnosť objedná po dohode. Viac o týchto možnostiach sa môžete dozvedieť v jednotlivých sekciách webstránky Hradu Ľupča.

Viac o Hrade Ľupča
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Historické podujatia na Hrade ĽupčaGizelina sála na Hrade ĽupčaExteriér Hradu Ľupča