Vlastné školy


Železiarne Podbrezová a. s. majú záujem o výchovu a odbornú prípravu budúcich zamestnancov spoločnosti. História vlastnej prípravy odborných pracovníkov je ohraničená rokom 1869, z ktorého sa zachovali historické písomností o pozornosti venovanej výchove učňov. Od tohto obdobia prešla odborná edukácia dorastu mnohými zmenami, až k dnešnej podobe keď môžeme hovoriť o existencii modernej, dobre materiálne a personálne vybavenej školy, ktorej zriaďovateľom sú Železiarne Podbrezová a. s.. Ide o Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP a Súkromné gymnázium ŽP so sídlom v Lopeji.

 

Študijné odbory SSOŠH a Súkromného gymnázia ŽP sú ukončené maturitnou skúškou a oprávňujú absolventov pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Absolventi uvedených škôl a zamestnanci akciovej spoločnosti, ktorí sa rozhodnú pre bakalárske štúdium na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach môžu vzdelávanie absolvovať na detašovanom pracovisku fakulty priamo v priestoroch SSOŠH ŽP v Lopeji. Akciová spoločnosť podporuje úspešných študentov odborov potrebných pre ŽP a. s. poskytnutím štipendia. Všetkým štipendistom - absolventom inžinierskeho alebo magisterského štúdia, garantuje perspektívne zamestnanie a ďalší odborný rast (postgraduálne špecializačné vzdelávanie, doktorandské štúdium ap.).  

Viac informácii o Súkromnom gymnáziu ŽP a Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej ŽPMini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Skola - exterierSkola - notebookySkola - ukoncenie