Nadácia Železiarne Podbrezová a. s.


Železiarne Podbrezová a. s. sa už roky podieľajú na podpore najmä Horehronského regiónu formou sponzorských príspevkov a darov. Od roku 2000 túto činnosť prevzala Nadácia Železiarne Podbrezová. Nadácia podporuje ľudí zo sociálne slabších vrstiev, talentovaných ľudí v oblasti kultúry a športu, dlhodobo chorých, zdravotne postihnutých a tiež podporuje vzdelávanie mladých talentovaných osôb. Túto pomoc orientuje predovšetkým do regiónu Horehronie, pretože je v ňom jednou z mála organizácií zaoberajúcich sa touto činnosťou.


Hlavný účel nadačnej činnosti:

Účelom činnosti Nadácie Železiarne Podbrezová je poskytovanie finančnej, alebo materiálnej pomoci fyzickým a právnickým osobám v týchto základných oblastiach:

- zdravotníctvo,
- vzdelávanie,
- šport,
- sociálna sféra,
- kultúra.

O výpomoc z prostriedkov majetku nadácie sa môžu uchádzať fyzické osoby zo sociálne slabších vrstiev, osoby talentované v oblasti kultúry a športu, dlhodobo choré, zdravotne a mentálne postihnuté osoby. Požiadať môžu tiež mladé a talentované osoby o finančné prostriedky, alebo materiálnu podporu vo vzdelávaní.

Finančná alebo materiálna pomoc môže byť poskytnutá aj právnickým osobám, ktoré vyvíjajú činnosť v oblastiach podporovaných nadáciou, teda na úseku sociálnej starostlivosti, v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu.

Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie 3. osobám:

V oblasti sociálnej, v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu:
a) zdravotníctvo – na podporu zdravotníckym zariadeniam a dlhodobo chorým občanom, občanom telesne a mentálne postihnutým,
b) kultúra – na podporu mladým začínajúcim a talentovaným umelcom, právnickým subjektom v oblasti kultúry,
c) vzdelávanie – podpora talentovaných študentov a vzdelávacích zariadení,
d) šport – podpora talentovanej mládeže na výkon športovej činnosti, neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti športu.

Viac informácii o Nadácii ŽP

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Skola - informatikaSkola - studentiFutbal - turnaj GR 3