Rekonštrukcia odprášenia Elektrickej oblúkovej pece a panvovej peceITMS kód projektu: 24130120110

poskytovateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie
„Investícia do Vašej budúcnosti“
Názov predmetu zákazky
Zmluva/dodatok
Obstarávateľ
Dátum nadobudnutia platnosti
Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece
První železářská společnost Kladno, s.r.o.- organizačná zložka
26.10.2009
Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece
První železářská společnost Kladno, s.r.o.- organizačná zložka
8.8.2012
Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece
První železářská společnost Kladno, s.r.o.- organizačná zložka
8.11.2012
Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece
První železářská společnost Kladno, s.r.o.-organizačná zložka
9.9.2013

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvality ocele v laboratóriurúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvality ocele v laboratóriuZamestnanie ŽP a.s. - laboratórium