Záverečné práce


ŽP a. s. umožňujú študentom spracovať záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, a.i.) po predchádzajúcom súhlase riaditeľskej rady a podpísaní príslušnej dohody medzi ŽP a. s. a študentom. Po udelení súhlasu podpíšu zúčastnené strany, t..j. ŽP a. s., príslušná vysoká škola a študent Zmluvu o zabezpečení spracovania práce. Témy na spracovanie záverečnej práce môže navrhnúť vysoká škola, študent alebo ŽP a. s. v prípade, ak sa v podniku vyskytne odborná problematika, ktorú je možné a vhodné riešiť na úrovni záverečnej práce na VŠ.

Žiadateľ o spracovanie záverečnej práce (vysoká škola alebo študent ) musí podať písomnú žiadosť.

Pri posudzovaní súhlasu so spracovaním záverečnej práce berú ŽP a. s. do úvahy :

  • záverečná práca na zadanú tému bude prínosom pre ŽP a. s.,
  • záverečná práce neohrozí záujmy ŽP a. s., nebudú prezradené informácie považované za dôverné, alebo tvoriace obsah obchodného tajomstva,
  • vyslovenie súhlasu vedúceho organizačného útvaru, kde by sa mala práca spracovávať.


TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Show details for EKONOMICKÉ TÉMYEKONOMICKÉ TÉMY
Hide details for TECHNICKÉ TÉMY
TECHNICKÉ TÉMY

Show details for PREVÁDZKAREŇ OCELIAREŇPREVÁDZKAREŇ OCELIAREŇ
Show details for PREVÁDZKAREŇ VALCOVŇA BEZŠVÍKOVÝCH RÚRPREVÁDZKAREŇ VALCOVŇA BEZŠVÍKOVÝCH RÚR

Show details for PREVÁDZKAREŇ ENERGETIKAPREVÁDZKAREŇ ENERGETIKA
Show details for PREVÁDZKAREŇ CENTRÁLNA ÚDRŽBAPREVÁDZKAREŇ CENTRÁLNA ÚDRŽBA

Show details for PEDAGOGICKÉ TÉMY PEDAGOGICKÉ TÉMYŽiadosť o povolenie na spracovanie záverečnej práce musí obsahovať všetky položky potrebné na posúdenie žiadosti a následné uzatvorenie Zmluvy.

Vyplniť on-line »»
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Pracovné podmienky ŽP a.s. - PC Pracovné podmienky ŽP a.s.Pracovné podmienky ŽP a.s. -  laboratórium


Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.