Spolupráca so školami
Spolupráca so základnými školami sa zameriava na:

 • pohovory s rodičmi a žiakmi 9. ročníkov základnej školy na rodičovských združeniach za účasti výchovných poradcov,
 • pomoc žiakom pri výbere budúceho povolania,
 • prezentácia ŽP a.s. na rodičovských združeniach,
 • sponzorstvo,
 • žiakom, ktorí dosahujú dobré študijné výsledky je ponúknutá možnosť štúdia
  na SSOŠH ŽP a SG ŽP.

Železiarne Podbrezová a.s. majú záujem o výchovu a odbornú prípravu budúcich zamestnancov spoločnosti. História vlastnej prípravy odborných zamestnancov je ohraničená rokom 1869, z ktorého sa zachovali historické písomností o pozornosti venovanej výchove učňov. Od tohto obdobia prešla odborná edukácia dorastu mnohými zmenami, až k dnešnej podobe keď môžeme hovoriť o existencii modernej, dobre materiálne a personálne vybavenej školy, ktorej zriaďovateľom sú Železiarne Podbrezová a.s. - Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP a Súkromné gymnázium ŽP so sídlom v Lopeji.
Spolupráca so strednými školami sa zameriava na:

 • exkurzie žiakov stredných škôl,
 • odborná prax žiakov stredných škôl,
 • zvyšovanie kvalifikácie formou externého štúdia zamestnancov ŽP a. s.

Spolupráca s vysokými školami sa zameriava na:

Ďalšia spolupráca medzi ŽP a.s. a vysokými školami zahŕňa:

 • externú formu doktorandského štúdia zamestnancov ŽP a.s.,
 • postgraduálne vzdelávanie zamestnancov ŽP a.s.,
 • spoločné riešenie vedecko-výskumných úloh.Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Spolupráca ŽP a.s. so školamiSpolupráca ŽP a.s. so školamiSpolupráca ŽP a.s. so školami