Zamestnanecké výhody  Stravovanie

  ŽP a.s sú výrobným podnikom s exponovanými výrobnými prevádzkarňami, v ktorých pracujú zamestnanci v štvorčatovom systéme. Aj napriek tomu je zabezpečené stravovanie pre zamestnancov vo všetkých troch zmenách. Zamestnanci majú možnosť výberu z ôsmich druhov jedál a môžu nakupovať mrazenú stravu podľa aktuálnej ponuky. Zamestnávateľ zabezpečuje aj výber diétnych jedál, ktoré sú schválené odborným lekárom. Systém objednávania stravy je účelný a premyslený prostredníctvom čipových kariet, ktoré umožňujú bezhotovostné platby za objednanú stravu a nakúpený doplnkový tovar. Úplnou samozrejmosťou je zabezpečenie bezplatného pitného režimu pre všetkých zamestnancov. K dispozícii sú aj nápojové a kávové automaty - ani pri nákupe nápojov nie je potrebná hotovosť - zamestnancom stačia čipové karty.


  Letné tábory pre deti zamestnancov

  Každoročne sú organizované letné tábory pre deti v atraktívnych prírodných lokalitách s bohatým táborovým programom.


  Rekondičné pobyty

  Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú povolania spĺňajúce kritériá sťažených pracovných podmienok, hradí zamestnávateľ na základe lekárskeho odporúčania rekondičné pobyty.


  Doplnkové dôchodkové sporenie

  Zamestnanci, ktorí sa rozhodnú aktívne budovať svoje dôchodkové zabezpečenie majú možnosť využiť doplnkové dôchodkové sporenie. Zamestnávateľ môže prispievať na doplnkové dôchodkové sporenie sumou až do výšky troch percent z vymeriavacieho základu zamestnanca.


  Zľavy na poistnom

  Predstavenstvá ŽP a.s. a Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. dohodli Program zamestnaneckých výhod. Na základe tohto programu poskytuje Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. zľavy pre zamestnancov pri:
  • cestovnom poistení,
  • poistení privátneho majetku,
  • poistení motorových vozidiel,
  • poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.


  Zamestnanecká palivová platobná karta

  Na základe žiadosti zamestnanca zamestnávateľ poskytne GOLD zamestnaneckú palivovú platobnú kartu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na nákup pohonných hmôt. Uvedená karta oprávňuje zamestnanca za odplatu bezhotovostne nakupovať PHM v sieti čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na území SR v priebehu jedného kalendárneho mesiaca maximálne vo výške dohodnutého mesačného limitu.


  Odmeny poskytované pri významných pracovných a životných výročiach

  Pri významných pracovných a životných výročiach zamestnancov poskytuje zamestnávateľ, ako výraz ocenenia dlhoročnej práce v prospech ŽP a.s., odmeny.


  Nadácia Železiarne Podbrezová

  Je neoddeliteľná súčasť podpory v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej výpomoci hlavne pre zamestnancov akciovej spoločnosti a ich rodinných príslušníkov ako aj pomoc regiónu. Nadácia podporuje mládež v zdravých, zmysluplných, vzdelávacích a športových aktivitách.


  Príspevok na kultúrne podujatia

  ŽP a.s. majú vlastný Dom kultúry, v ktorom sa odohráva väčšina kultúrnych podujatí, ktoré zabezpečujú ŽP a.s. pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.


  Poskytnutie zariadení ŽP a.s. na rodinné oslavy

  Na tento účel je možné využiť niekoľko zariadení priamo v Podbrezovej - reštaurácia Domu kultúry ŽP a.s. alebo na sídlisku Štiavnička.


  Stabilizačné byty

  ŽP a.s. venujú pozornosť vytváraniu priaznivých pracovných podmienok pre svojich zamestnancov. Jedným z významných prvkov pozitívnej stabilizácie zamestnancov je ponuka ubytovania. Stabilizačné byty sú určené pre kmeňových zamestnancov spoločností. Slúžia výhradne ako nájomné byty a akciová spoločnosť neuvažuje o možnosti ich odpredaja do osobného vlastníctva nájomníkov.


  Krátkodobé ubytovanie - prechodné ubytovanie pre mimo regionálnych zamestnancov
  Je možné v Turistickej ubytovni Podbrezovan za zvýhodnených cenových podmienok. Na prechodné ubytovanie zariadenie slúži nielen pre zamestnancov ŽP a.s., ale pre všetkých, ktorí akútne riešia otázku ubytovania.


  Telovýchovné a športové služby

  Slúžia na regeneráciu síl a oddych pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov (kúpalisko, sauna kolkáreň, telocvičňa, tenisové kurty, lyžiarske vleky).
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.