Duálne vzdelávanieOznámenie
o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania


Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania


Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch
 • zamestnávateľa Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová časti 2. ročníka a v 3. a 4. ročníku,
 • v dielňach Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová v 1. ročníku a časti 2. ročníka.


Praktické vyučovanie študijných odborov bude zamestnávateľ poskytovať od pondelka do piatka každý druhý kalendárny týždeň v 1. ročníku v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod, v 2. až 4. ročníku pre plnoletých žiakov od 6,00 hod. do 13,00 hod. podľa rozvrhu vyučovania určeného školou. Praktické vyučovanie učebných odborov bude zamestnávateľ poskytovať od pondelka do pondelka každý druhý kalendárny týždeň v 1. ročníku v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod., v 2. a 3 ročníku pre plnoletých žiakov od 6,00 hod. do 13,00 hod. podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.
Praktické vyučovanie neplnoletých žiakov sa začína od 7:00 hod. do 14:00 hod.


Teoretické vyučovanie bude poskytované v Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová podľa rozvrhu vyučovania určeného školou. Pre študijné odbory ho bude škola poskytovať od pondelka do piatka každý druhý kalendárny týždeň a pre učebné odbory od utorka do piatka každý druhý kalendárny týždeň.


Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v doleuvedených učebných a študijných odboroch štúdia.
Absolvent úspešným absolvovaním 3-ročného učebného odboru štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.
Absolvent úspešným absolvovaním 4-ročného študijného odboru štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

4 - ročný študijný odbor

Kód odboru štúdia
Názov odboru štúdia
Pracovná činnosť absolventa školy
2262 K
hutník operátor
obsluha a údržba technologických zariadení oceliarne pri odlievaní kovov, valcovne rúr a ťahárne rúr pri tvárnení a tepelnom spracovaní kovov. Kontrola rozmerov a tvarov výrobkov, hospodárna manipulácia so surovinami a materiálmi.
2413 K
mechanik strojov
a zariadení
obsluha, diagnostika a odstraňovanie porúch na klasických a programovaných strojoch a zariadení, ich nastavovanie a funkčná kontrola mechanických, pneumatických a hydraulických častí zariadení.
2679 K
mechanik mechatronik
kontrola, nastavovanie a opravy elektrických rozvodov, elektrických pohonov, riadiacej elektroniky, pneumatických a hydraulických častí zariadení. Práca s automatizovanými výrobnými systémami, programovanie robotov. Údržba a oprava strojov, prístrojov, zariadení, robotov a dopravníkových systémov.
2697 K
mechanik elektrotechnik
projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž a údržba elektrotechnických inštalácií a elektrických a elektropneumatických a elektrohydraulických zariadení.


3 - ročný učebný odbor

Kód odboru štúdia
Názov odboru štúdia
Pracovná činnosť absolventa školy
2433 H
obrábač kovov
nastavenie a obsluha obrábacích strojov a zariadení vrátane strojov s počítačovým číslicovým riadením
2466 H 02
mechanik opravár - stroje a zariadenia
údržba a opravy strojov a zariadení, inštalácia a nastavenie strojov po opravách
2483 H 11
elektromechanik -silnoprúdová technika
montáž, inštalácia, oživovanie, meranie a skúšanie elektrických obvodov, prístrojov, strojov a zariadení


Finančné a hmotné zabezpečenie žiakov

Financne-a-hmotne-zabezpecenie-ziaka-od-01-09-2019.pdf


Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
 • hodnotenia študijných výsledkov za 8. až 9. ročník ZŠ.


Ďalšie informácie určené zamestnávateľom

Uzatvorenie učebnej zmluvy medzi ŽP a.s. a žiakom prinesie zamestnávateľovi kvalifikovanú pracovnú silu a žiakovi súbor benefitov, ako napríklad:
 • odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov,
 • prípravu na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa,
 • získavanie pracovných návykov počas štúdia,
 • príležitosť uzatvoriť pracovnú zmluvu na obdobie letných prázdnin a touto formou si zarobiť a zapojiť sa do pracovného procesu rovnako ako „kmeňový“ zamestnanec
 • možnosť začleniť sa do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa,
 • konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce skrátením adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru,
 • pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia, zodpovedajúce získanému vzdelaniu.


V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte na:

  Ing. Mária Demianová,
  vedúca Odboru personalistiky a miezd ŽP a.s.

  Ing. Miriam Pindiaková,
  riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.