Rozvoj ľudských zdrojov


Ľudské zdroje sú najhodnotnejším kapitálom organizácie a práve ich rozvoj rozhoduje o úspechu či neúspechu v trhových podmienkach. Železiarne Podbrezová a. s. si uvedomujú hodnotu a význam ľudských zdrojov pre úspešné plnenie cieľov spoločnosti.

Rozvoj ľudských zdrojov pozostáva z komplexu činností vykonávajúcich zamestnancami, ktoré sa spolu s ostatnými oblasťami manažmentu podieľajú na plnení cieľov zamestnancov i spoločnosti ako celku.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Pracovné podmienky ŽP a.s. -  ťaháreň rúrPracovné podmienky ŽP a.s. - kontrolaPracovné podmienky ŽP a.s. - laboratórium