Zváračská škola  PONUKA KURZOV ZVÁRANIA & PRIHLÁŠKA NA KURZ ZVÁRANIA


  PRIHLÁŠKA NA KURZ ZVÁRANIA

  Prihlaska_na_kurzy_zvarania.pdf
  KONTAKT

  Zváračská škola ŽP
  Kolkáreň 35
  976 81 Podbrezová
  zvaracskaskola@zelpo.sk
  • Ing. Peter Baksa, PhD., ☎️ 048 645 4063
  • p. Karol Kindernay, ☎️ 048 645 2792

  Základné kurzy zvárania podľa STN 050705
  • ZK 311-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev a rezanie kyslíkom (Z-G1)
  • ZK 111-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou (Z-E 1)
  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1)
  • ZK 141-8 zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou (Z-T3)

  Prípravný kurz s úradnou skúškou podľa STN EN ISO 9606-1, STN EN ISO 14 732
  • plech metóda 111, 135
  • plech metóda 141
  • rúra metóda 311, 111, 135
  • rúra metóda 141
  • operátor zvárania
  • doplnkový kurz

  Zaškolenie zváračských pracovníkov podľa STN 050705
  • ZP 311-2 rezanie a drážkovanie kovov kyslíkom (D-G2)

  Periodické školenie zváračov a zváračských pracovníkov
  • STN 050601, STN 050610
  • STN 050601, STN 050630
  • STN 050601, STN 050610, STN 050630
  • Úradné plech metóda 111, 135
  • Úradné plech metóda 141
  • Úradné rúra metóda 311, 111, 135
  • Úradné rúra metóda 141
  • Úradné operátor zvárania

  Ostatné
  • Opravná základná alebo úradná skúška
  • Vydanie duplikátu zváračského preukazu, certifikátu
  • Tréning zvárania pre absolventov kurzu nad rámec kurzu

  PRIHLÁŠKA NA KURZ ZVÁRANIA

  Prihlaska_na_kurzy_zvarania.pdf


  KONTAKT

  Zváračská škola ŽP
  Kolkáreň 35
  976 81 Podbrezová
  zvaracskaskola@zelpo.sk

  Ing. Peter Baksa, PhD., ☎️ 048 645 4063
  p. Karol Kindernay, ☎️ 048 645 2792

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.