Záverečné práce  ŽP a. s. umožňujú študentom spracovať záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, a.i.) po predchádzajúcom súhlase riaditeľskej rady a podpísaní príslušnej dohody medzi ŽP a. s. a študentom. Po udelení súhlasu podpíšu zúčastnené strany, t..j. ŽP a. s., príslušná vysoká škola a študent Zmluvu o zabezpečení spracovania práce. Témy na spracovanie záverečnej práce môže navrhnúť vysoká škola, študent alebo ŽP a. s. v prípade, ak sa v podniku vyskytne odborná problematika, ktorú je možné a vhodné riešiť na úrovni záverečnej práce na VŠ.


  📝 Žiadosť o súhlas so spracovaním záverečnej práce  Žiadateľ o spracovanie záverečnej práce (vysoká škola alebo študent ) musí podať písomnú žiadosť.

  Pri posudzovaní súhlasu so spracovaním záverečnej práce berú ŽP a. s. do úvahy:
  • záverečná práca na zadanú tému bude prínosom pre ŽP a. s.,
  • záverečná práce neohrozí záujmy ŽP a. s., nebudú prezradené informácie považované za dôverné, alebo tvoriace obsah obchodného tajomstva,
  • vyslovenie súhlasu vedúceho organizačného útvaru, kde by sa mala práca spracovávať.


  TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

  Show details for EKONOMICKÉ TÉMYEKONOMICKÉ TÉMY
  Hide details for TECHNICKÉ TÉMY
  TECHNICKÉ TÉMY

  Show details for PREVÁDZKAREŇ OCELIAREŇPREVÁDZKAREŇ OCELIAREŇ
  Show details for PREVÁDZKAREŇ VALCOVŇA BEZŠVÍKOVÝCH RÚRPREVÁDZKAREŇ VALCOVŇA BEZŠVÍKOVÝCH RÚR

  Show details for PREVÁDZKAREŇ ENERGETIKAPREVÁDZKAREŇ ENERGETIKA
  Hide details for PREVÁDZKAREŇ CENTRÁLNA ÚDRŽBA
  PREVÁDZKAREŇ CENTRÁLNA ÚDRŽBA

  - časť mechanická

  1. Odpruženie dopravníka č. 1 za dierovacím lisom
   Anotácia: Pri vyklopení výlisku z dierovacieho lisu na valčeky dopravníka sa tento dopravník poškodzuje. Vzniká vynútená poruchovosť( láme hriadeľ, zadiera ložiská).
   Cieľ: Navrhnúť odpruženie dopravníka ktoré odstráni nebude poškodzovať dopravník.
   Konzultant: Ing. Dušan Nosáľ
  2. Optimalizácia posuvu pílového kotúča do rezu pri delení lúp
   Anotácia: Pri pílení koncov rúr sa posuv pílového kotúča do rezu vykonáva pomocou hydraulického valca. Jedná sa o píly na linke kotlových rúr.
   Cieľ: Navrhnúť taký spôsob regulácie posuvu, ktorý zaistí optimálny prítlak do rezu.
   Konzultant: Ing. Ľuboš Dianiška
  3. Úprava hydraulického obvodu vyklápania výliskov z dierovacieho lisu
   Anotácia: Pri vyklápaní výlisku z dierovacieho lisu výlisok dopadá na valčeky dopravníka príliš rýchlo a poškodzuje dopravník
   Cieľ: Navrhnúť úpravu vyklápania, ktorá zaistí také preklápanie, ktoré nebude poškodzovať dopravník.
   Konzultant: Ing. Ľuboš Dianiška
  4. Konštrukčný návrh novej dĺžkovej narážky na nožnici Lindermann
   Anotácia: Nahradiť mechanickú časť dĺžkovej narážky. Navrhnúť delenie konti odliatkov za pomoci snímania dĺžky odstrihnutého klátika cez pohon dopravníka pred nožnicou.
   Konzultant: Ing. Michal Oravec
  5. Návrh modernejšieho spôsobu realizácie opráv stojanov SRW
   Anotácia: Navrhnúť kvalitnejší spôsob opravy stojanov SRW pri výmene valcov. Navrhnúť spôsob kontroly kvality montáže spojený s vybudovaním modernejšieho pracoviska opráv stojanov.
   Konzultant: Ing. Vladimír Hanzen

  – časť elektrická
  1. Návrh projektu automatizovanie úpravárenskej linky
   Anotácia: Momentálne pracuje úpravárenská linka v ručnom režime. Použitá je reléová ovládačka. Predmet Diplomovej práce by mal spočívať v z automatizovaní zariadenia za pomoci riadiaceho systému.
   Konzultant: Ing. Jozef Rybár
  2. Návrh projektu automatizácie obaľovacieho stroja zväzkov rúr
   Anotácia: Obaľovací stroj v SHV je použitá reléová ovládačka a nedostupná výkresová dokumentácia, obsah Diplomovej práce by mal spočívať v navrhnutí nového riešenia za pomoci riadiaceho systému.
   Konzultant: Ing. Dalibor Varholák
  3. Návrh projektu automatizácie ovládania nožnice cez riadiaci systém a vizualizáciu
   Anotácia: Návrh na zmodernizovanie K1 Nožnice Lindeman za pomoci riadiaceho systému PLC a vizualizácie.
   Konzultant: Ivan Kosmel


  Show details for PEDAGOGICKÉ TÉMY PEDAGOGICKÉ TÉMY


  Žiadosť o povolenie na spracovanie záverečnej práce musí obsahovať všetky položky potrebné na posúdenie žiadosti a následné uzatvorenie Zmluvy.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.