Majster odbornej výchovy


Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY


Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:

 • Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová.

Pracovná ponuka je zverejnená pre Súkromnú spojenú školu (SSŠ ŽP), ktorej je spoločnosť ŽP a.s. zriaďovateľom.

Termín nástupu:
 • ihneď

Druh pracovného pomeru:
 • plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto):
 • základná zložka platu od 1 000 € - 1 875 € v závislosti od kvalifikácie a dĺžky započítanej praxe

📝 Žiadosť o zamestnanieNáplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • priama výchovno-vzdelávacia činnosť a ostatné činnosti s ňou súvisiace

Zamestnanecké výhody, benefity:
 • služobný telefón a notebook,
 • pracovné voľno nad rámec zákona,
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • odmeny pri významných životných a pracovných jubileách.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie a prax:
 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • alebo vysokoškolské I. stupňa,
 • alebo vysokoškolské II. stupňa
 • vzdelanie v odbore: strojárstvo, elektrotechnika.
 • minimálne 2 roky odbornej praxe

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 • kvalifikačné predpoklady zamestnanca sú na základe vyhlášky Ministerstva školstva vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • pracovať s mladými ľuďmi, vedieť odovzdávať svoje praktické vedomosti a zručnosti, chuť vzdelávať sa, pracovať na sebe.

Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia budú pozvaní na výberové konanie.


Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača. SSŠ ŽP si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Ak uchádzač nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 22.09.2023.
Žiadosť spolu so životopisom posielajte na ssosh@ssosh.sk.


Požadované doklady zasielajte písomne alebo elektronicky na nami uvedenú adresu..

Adresa spoločnosti:

S ŽP
Ul. Družby 554/64
976 81 Podbrezová
http://www.ssosh.sk/


Kontaktná osoba:

Mgr. Jozef Zákalický
Družby 554/64
976 81 Podbrezová
📞 048/671 2736
📱 0903 794 705


Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.