Zlúčenie UHL Holding, a.s.


Spoločnosť UHL Holding, a.s., so sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 52 618 382 , ktorej jediným akcionárom je spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, by mala s účinnosťou k 1. 9. 2021 zaniknúť bez likvidácie v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Železiarne Podbrezová a.s., ktorá sa stane jej právnym nástupcom. Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., v súlade s ust. § 218c ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, týmto uverejnením informácií a podkladov plní svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu jej z ust. § 218c ods. 2 Obchodného zákonníka.

Na stiahnutie »»
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností: .pdf
 
Účtovné závierky UHL Holding, a.s.:
2020: Výkazy 2020: Poznámky
2019: Výkazy 2019: Poznámky 


Výročné správy a účtovné závierky Železiarní Podbrezová a.s.:
2020
2019
2018 

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Envirorúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyEnergie