Formuláre a vzory


Formuláre pre aktualizáciu údajov v zozname akcionárov a vzory ďalších dokumentov:
Na stiahnutie »»

Oznámenie bankového účtu pre výplatu dividend .pdf .doc

Žiadosť o zmenu údajov akcionára (trvalý pobyt, priezvisko atď) .pdf .doc 
Žiadosť o zmenu v osobe akcionára (predaj, dedenie, kúpa akcií, darovanie) .pdf .doc

Žiadosť o zápis korešpondenčnej adresy resp. o zápis bankového účtu pre výplatu dividend .pdf .doc

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií (predaj, darovanie) .pdf .doc

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu so založením akcií .pdf .doc

Vzor zmluvy o darovaní akcií .pdf .doc

Vzor plnomocenstva (na viaceré úkony v súvislosti s akciami) .pdf .doc

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ExkurziaNovy zavod_riaditelska budovaZabalené oceľové rúry pripravené na export