2014 - Zákazky podľa §9 ods.9


INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 
Rok 2014

 
P.č.
Predmet zákazky
Deň zverejnenia
Výzva
Hodnota bez DPH
CPV
Termín predloženia ponuky
1.
Vzdelávanie – Prezentačné zručnosti
21.01.2014
1 400,00 EUR
80400000-8
27.01.2014 do 12:00 hod.
2.
Bezdrôtový komunikačný systém
23.01.2014
1 752,38 EUR
32570000-9
29.01.2014 do 12:00 hod.
3.
Laboratórne zdroje
23.01.2014
2 249,00 EUR
31156000-4
29.01.2014 do 12:00 hod.
4.
Meracie nástroje
23.01.2014
15 444,95 EUR
38410000-2
29.01.2014 do 12:00 hod.
5.
Meracie prístroje
23.01.2014
15 543,70 EUR
38300000-8
29.01.2014 do 12:00 hod.
6.
Momentové kľúče
23.01.2014
837,00 EUR
44512500-7
29.01.2014 do 12:00 hod.
7.
Prístroje na meranie a kontrolu
23.01.2014
14 554,35 EUR
38424000-3
29.01.2014 do 12:00 hod.
8.
Prístroje na meranie tlaku a hluku
23.01.2014
4 000,00 EUR
38423100-7
38425100-1
38434200-8
29.01.2014 do 12:00 hod.
9.
Ručné nástroje na meranie dĺžky
23.01.2014
16 107,30 EUR
38330000-7
29.01.2014 do 12:00 hod.
10.
Skúšacie prístroje teploty a vlhkosti
23.01.2014
1 050,00 EUR
38931000-0
29.01.2014 do 12:00 hod.
11.
Magnetické kĺbové stojany
23.01.2014
2 019,60 EUR
42671100-1
29.01.2014 do 12:00 hod.
12.
Testovacie a meracie stroje a prístroje
23.01.2014
15 070,81 EUR
38540000-2
29.01.2014 do 12:00 hod.
13.
IKT - HW
23.01.2014
13 655,75 EUR
30213100-6 30232110-8
30236000-2
32342000-2
29.01.2014 do 12:00 hod.
14.
IKT - SW
23.01.2014
2 555,70 EUR
48219300-9
29.01.2014 do 12:00 hod.
15.
Kancelárske potreby a spotrebný materiál
17.02.2014
15 941,59 EUR
30192000-1
30197642-8
30141200-1
30125100-2
21.02.2014 do 12:00 hod.
16.
Laboratórny a školský nábytok
18.2.2014
9 581,20 EUR
39180000-7
39160000-7
24.02.2014 do 12:00 hod.
17.
Vzdelávanie – Prezentačné zručnosti rozšírené stupeň 2 a stupeň 3
18.2.2014
3 600,00 EUR
80400000-8
24.02.2014 do 12:00 hod.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ZPOrúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyrúry oceľové bezšvíkové - výrobné haly