2013 - Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €Súhrnná správa obsahujúca zákazky s cenami vyššími ako 1 000 eur
za obdobie október - december 2013 – 4Q :


V zmysle § 99 ods. 2) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je osoba podľa §7 povinná zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000,00 €, v ktorej pre každú zákazu uvedie najmä: hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikácia úspešného uchádzača.


P.č.
Predmet zákazky
Hodnota zákazky bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača
1.
8 004,20 €
STASO, s.r.o., Nám. Gen. M. R. Štefánika 21, 977 01 Brezno
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ZPOrúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyrúry oceľové bezšvíkové - výrobné haly