Predaj energií


Služby Prevádzkárne energetika
Zemný plyn
Zemný plyn

Železiarne Podbrezová a.s. podnikajú v oblasti plynárenstva v rozsahu distribúcie a dodávky zemného plynu na základe povolenia č. 2008P 0103 vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

» OZNAMY A INFORMÁCIE
» Železiarne Podbrezová a.s. v zmysle §64, odsek 2 písmeno a) Zákona č.251/2012 o energetike vykonajú dňa 1.5.2024 v čase od 6:00 do 14:00 hod plánovanú kontrolu, údržbu a revíziu plynárenského zariadenia.
V tomto čase bude obmedzená dodávka zemného plynu odberateľom pripojeným do distribučnej siete zemného plynu.
Hide details for Vyhodnotenie štandardov kvality plynuVyhodnotenie štandardov kvality plynu
» CENNÍKY
    Show details for Roky 2013 - 2008Roky 2013 - 2008
» DOKUMENTY
    Show details for Typové diagramy odberu plynuTypové diagramy odberu plynu
» FORMULÁRE NA STIAHNUTIE

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Odlievanie oceľových blokovvýroba ocele pre bezšvíkové rúryoceľové bloky - polotovar pre bezšvíkové rúry