Rodinu železiarov rozšírilo takmer 90 absolventov dvoch škôl ŽP


PODBREZOVÁ: Rodinu železiarov rozšírilo takmer 90 absolventov dvoch škôl ŽP

Médium: Tasr, Datum 26. 05. 2017, Autor:
Rubrika/Pořad: sko, Strana/Zpráva: 00, Skupina:
Hodnocení: Neutrální, Prodejní náklad: , Čtenost:

Takmer 90 absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová (ŽP) a Súkromného gymnázia ŽP si dnes prevzalo maturitné vysvedčenia, a rozšírilo tak rodinu horehronských železiarov.

Tradičný slávnostný akt sa v tomto roku niesol v znamení významného výročia zriaďovatela oboch škôl. ŽP si totiž pripomínajú 80 rokov od založenia prvej závodnej učňovskej školy a v tomto duchu mladých ludí oslovil aj generálny riaditel a predseda predstavenstva spoločnosti ŽP
Vladimír Soták.

Študenti mali už počas výučby možnosť spoznávať svoje budúce pracoviská a zžiť sa s ich zvyklosťami. Tí, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, majú vytvorené všetky predpoklady na ďalší odborný rast.

Ako TASR informovala Oľga Kleinová, vedúca odboru Infomédií a propagácie ŽP, z úspešných absolventov odbornej školy, ktorí získali kvalifikáciu na profesie hutník operátor, mechanik strojov a zariadení a mechanik mechatronik, zhruba 60 percent nastúpi do
Železiarní Podbrezová. Časť prejavila záujem o štúdium na vysokej škole, prípadne sa bude profesionálne venovať športu. Z absolventov gymnázia v profilácii na informatiku, anglický jazyk a športové disciplíny, 90 percent chce pokračovať v štúdiu a ostatní sa chcú profesionálne venovať športu alebo sa zamestnať v železiarňach.

"Desiatky rokov nebol problém so zabezpečením kvalifikovaných robotníkov v požadovaných profesiách. Až reforma spoločnosti, kedy boli učilištia odčlenené od firiem, narušila prílev vyučených odborníkov. Vedenie ŽP získalo svoje učilište späť pred 14 rokmi. Od prvého kontaktu so školou žiakov vo firme považujú za svojich budúcich zamestnancov a tomu adekvátne sú aj vymoženosti, ktoré sú im poskytované v snahe budovať u nich pocit spolupatričnosti a hrdosti na svoju firmu," dodala Kleinová.


Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Škola ŽP1Škola_ŽP_2Škola_ŽP_3