Správna voľbaŽeleziarne Podbrezová a. s. majú záujem o výchovu a odbornú prípravu budúcich zamestnancov spoločnosti. História vlastnej prípravy odborných pracovníkov siaha od roku 1869 až po súčasnosť. Pozrite sa ako u nás funguje systém odborného vzdelávania. SpoločnosťŽeleziarne Podbrezová a.s. si vďaka svojmu výrobnému programu a špičkovej úrovni technologických zariadení, vďaka kvalitnému pracovnému kolektívu a filozofii, na základe ktorej sú riadené, udržujú postavenie jedného z lídrov v rámci európskych a svetových producentov bezšvíkových oceľových rúr. S našimi výrobkami sa môžete stretávať na všetkých kontinentoch a to vďaka našej vlastnej obchodnej sieti.
Obnova hradu v Slovenskej Lupči

Obnovou horného nádvoria vznikla ďalšia zrekonštruovaná ucelená časť hradu – prekrásny historický celok hradu, ktorý poskytne priestor pre množstvo kultúrnych, spoločenských či vzdelávacích podujatí.
Róbert Fico a Peter Kažimír besedovali so študentmi

Dňa 20. marca 2017 navštívili predseda vlády SR Robert Fico a minister financií Peter Kažimír Podbrezovú. Na pôde súkromných škôl Železiarní Podbrezová ich privítal predseda predstavenstva Vladimír Soták, podpredseda predstavenstva Marian Kurčík, členka predstavenstva Mária Niklová a riaditelia súkromných škôl Ivan Majer a Katarína Zingorová.

Aktuality

Voľné pracovné miesta12.9.2017 - 8:00
Ročná správa 201629.6.2017 - 11:50
Vážení akcionári, informáciu o záveroch valného zhromaždenia a výplate dividend nájdete v sekcii Informácie pre akcionárov.28.6.2017 - 13:00
V Slovenskej Ľupči sa jarmokovalo15.6.2017 - 8:30
Nie veľa žiakov, ktorí ukončia strednú školu má hneď prácu. Železiarne Podbrezová túto možnosť ponúkajú a garantujú svojim študentom zamestnanie.15.6.2017 - 8:00
Rodinu železiarov rozšírilo takmer 90 absolventov dvoch škôl ŽP29.5.2017 - 10:00
Na Ľupčianskom hrade sprístupnili verejnosti historický skvost. Ide o najstaršiu časť objektu - Horné nádvorie. Projekt obnovy bol financovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR sumou 478 278 eur a Železiarne Podbrezová ako majiteľ hradu projekt spolufinancovali sumou 119 569 eur26.4.2017 - 11:00
Železiarne Podbrezová navštívil prezident7.4.2017 - 6:00
Pipex Italia aktualizoval svoj online sklad s tromi novými hlavnými funkciami. 23.2.2017 - 9:00
Výzva na predkladanie ponúk - stavebné práce na obnove horného nádvoria Hradu Ľupča Projekty z Eurofondov - Výskum vlastností žiarupevných ocelí Projekty z Eurofondov - Rekonštrukcia odprášenia Projekt realizovaný s podporou grantu výskumného programu Európskej únie Research Fund for Coal and Steel (RFCS) - GRAMAT MŠVVaŠ SR - Futbalový štadión v Podbrezovej 240 000 € (dotácia a jej vyúčtovanie) MŠVVaŠ SR - Futbalový štadión v Podbrezovej - Dotácia a jej vyúčtovanie na rok 2016: 510 000 €
Odber noviniek e-mailom

Prihláste sa na automatický odber noviniek.

Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2013, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.