Korešpondenčná adresaŽeleziarne Podbrezová a. s.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Slovensko

IČO: 31 562 141
IČ DPH: SK2020458704

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK69 0900 0000 0000 7990 0086, SWIFT (BIC): GIBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyNovy zavod_riaditelska budovarúry oceľové bezšvíkové - výrobné haly