Korešpondenčná adresa


Na základe aktuálneho Príkazu GR ŽP a.s. týkajúceho sa Prevencie pred šírením nového koronavírusu COVID-19 sú vodiči externých špedičných služieb pri nakladaní a vykladaní tovaru povinní používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt so zamestnancami ŽP a.s., mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčnými prostriedkami k pravidelnému čisteniu rúk.

Železiarne Podbrezová a. s.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Slovensko

IČO: 31 562 141
IČ DPH: SK2020458704

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK69 0900 0000 0000 7990 0086, SWIFT (BIC): GIBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyNovy zavod_riaditelska budovarúry oceľové bezšvíkové - výrobné haly


Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.