Predaj energií


Služby Prevádzkárne energetika
Elektrická energia
Elektrická energia

Železiarne Podbrezová a.s. podnikajú v oblasti elektroenergetiky v rozsahu výroby a dodávky elektriny na základe povolenia č. 2005E 0110 vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 
» OZNAMY A INFORMÁCIE
» Železiarne Podbrezová a.s. vykonajú dňa 01.05.2024 v čase od 06:00 hod do 14:00 hod plánovanú kontrolu, údržbu a revíziu svojho elektroenergetického zariadenia.
V tomto čase bude
obmedzená dodávka elektriny v areáli spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
Hide details for Podiel PEZ a vplyv výroby elektriny na životné prostrediePodiel PEZ a vplyv výroby elektriny na životné prostredie
Show details for Vyhodnotenie štandardov kvality elektrinyVyhodnotenie štandardov kvality elektriny
» CENNÍKY - výroba elektrickej energie
Hide details for Rok 2014 - 2024Rok 2014 - 2024
Hide details for Rok 2013Rok 2013
Hide details for Rok 2012Rok 2012
Show details for Rok 2011Rok 2011
Show details for Rok 2010Rok 2010

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Odlievanie oceľových blokovvýroba ocele pre bezšvíkové rúryoceľové bloky - polotovar pre bezšvíkové rúry