Dcérske spoločnosti


SLUŽBY
   
Tále, a.s.
Sídlo: Tále 100, 97701, Horná Lehota, Slovensko
Generálny riaditeľ: Jozef Soták
Telefón: +421 48 6712 201
Telefax: +421 48 6712 202
E-mail: infotale@tale.sk
Web: www.tale.sk
Spoločnosť vznikla za účelom poskytovania služieb v oblasti turistiky. Komplexnosťou poskytovaných služieb v oblasti rekreácie a športu patrí v súčasnosti medzi významné subjekty turistického ruchu na Slovensku.
   
ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Mierová ul. 39335, 97646 Valaská, Slovensko
Generálna riaditeľka: Ing. Anna Kováčová
Telefón: +421 48 645 1670, 645 1671
Telefax: +421 48 645 1672
E-mail: zaninoni@zelpo.sk
Web: www.zaninonislovakia.sk
Činnosť spoločnosti spočíva v poskytovaní dopravných a špedičných služieb pre Železiarne Podbrezová a.s. prostredníctvom kamiónovej, železničnej a kontajnerovej prepravy tovaru a spolupráci pri realizácii zámorských prepráv.
   
ŽP - Gastroservis, s.r.o.
Sídlo: Mierová ul. 39321, 97646 Valaská, Slovensko
Riaditeľka spoločnosti: Ing. Jana Kohútová
Telefón: +421 48 645 1530, 645 1550
Telefax: +421 48 645 1532
E-mail: gastro@zelpo.sk
Web: www.zpgastro.sk
Spoločnosť zabepečuje výrobu čerstvých, podchladených i mrazených jedál a poskytuje komplexné služby v oblasti stravovania pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s., ako aj externých odberateľov.
   
ŽP Informatika s.r.o.
Sídlo: Kolkáreň 35, 97681 Podbrezová, Slovensko
Generálny riaditeľ: Ing. Ján Gaboň
Telefón: +421 48 645 2400
Telefax: +421 48 645 2502
E-mail: zpinformatika@zelpo.sk
Web: www.zpinformatika.sk
Prvoradým poslaním spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií pre Železiarne Podbrezová a jej dcérske spoločnosti. Kvalitou svojich služieb však oslovuje aj ďalších externých odberateľov.
   
FK Železiarne Podbrezová a.s.
Sídlo: Kolkáreň 58, 97681 Podbrezová, Slovensko
Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Soták
Generálny manažér: Miroslav Poliaček
Telefón: +421 48 645 1240
Telefax: +421 48 645 1222
E-mail: zpfutbal@mbox.zelpo.sk
Web: www.zpfutbal.sk
Spoločnosť vznikla ako jedna z dvoch nástupníckych spoločností po ŽP Šport, a.s. Jej hlavnou úlohou je prevádzkovanie futbalového oddielu profesionálneho prvoligového futbalového klubu, ako aj všetkých mládežníckych oddielov.
 
   
ŠK Železiarne Podbrezová a.s.
Sídlo: Kolkáreň 58, 97681 Podbrezová, Slovensko
Predseda predstavenstva: Ing. Július Kriváň
Manažér oddielu: Ing. Pavol Kühnel
Telefón: +421 48 645 3034, 645 1232
Telefax: +421 48 645 1222
E-mail: zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk
Web: www.zpkolky.sk
Spoločnosť je druhou nástupníckou spoločnosťou po ŽP Šport, a.s. Hlavnou úlohou spoločnosti je zabezpečovanie profesionálneho kolkárskeho oddielu a mládežníckych oddielov bežeckého lyžovania, oddielu cyklistiky a oddielu zjazdového lyžovania. Významné sú úspechy kolkárskeho oddielu v súťažiach klubových družstiev.
   
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
(ŽP VVC s.r.o.)
Sídlo: Kolkáreň 35, 97681 Podbrezová, Slovensko
Riaditeľ spoločnosti: Ing. Pavol Beraxa , PhD.
Telefón: +421 48 645 4031, 645 4035
Telefax: +421 48 645 4032
E-mail: beraxa.pavol@zelpo.sk, novakova@zelpo.sk
Web: www.zpvvc.sk
Hlavnou činnosťou spoločnosti je výskum a vývoj v oblasti fyzikálnej metalurgie, tvárnenia materiálov, hľadanie ekologických riešení v hutníctve, testovanie, meranie, analýza a kontrola štruktúry materiálov. Okrem toho spoločnosť vykonáva poradenskú a školiteľskú činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
   
ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.
Sídlo: Kolkáreň 35, 97681 Podbrezová, Slovensko
Riaditeľ: Mgr. Peter Suja
Telefón: +421 48 645 2830
Telefax: +421 48 645 2888
E-mail: suja@zelpo.sk
Spoločnosť poskytuje služby v oblasti súkromnej bezpečnosti v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti. Spoločnosť zabezpečuje 24 hodinovú strážnu službu, služby pohotovostnej výjazdovej skupiny, pripojenie a monitorovanie objektov kamerovým systémom a elektronickým zabezpečovacím systémom.
   
ŽP Rehabilitácia s.r.o.
Sídlo: Kolkáreň 35, 97681 Podbrezová, Slovensko
Prevádzka: Sládkovičova 80/16, 97681 Podbrezová, Slovensko
Konatelia: Ing. Mária Niklová, Ing. Ján Villim
Telefón: +421 48 645 2703, 645 2700, 645 1512
Telefax: +421 48 645 5002
E-mail: niklova@zelpo.sk, villim.jan@zelpo.sk
Web: www.zprehabilitacia.sk
Účelom spoločnosti je zastrešenie služieb v oblasti ambulantnej fyziatrie, balneológie, liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, určených hlavne pre zamestnancov skupiny ŽP GROUP a ich rodinných príslušníkov.
Pri liečbe a rehabilitácii sa využíva elektroterapia, fyzikálna terapia, liečebný telocvik a svetloliečba, vykonávaná moderným laserovým zariadením LCT 1000.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Dcérska spoločnosť TS PlzeňTale - ihrisko 2Dcérska spoločnosť Žďas