Stratégia spoločnosti


Stratégia podnikateľskej činnosti Železiarní Podbrezová a. s., je dlhodobo zameraná na diverzifikáciu. Podnikateľský zámer je založený na troch pilieroch. V materskej spoločnosti rozvíjame hlavnú hutnícku výrobu so zameraním na oblasti výroby ocele, oceľových bezšvíkových rúr, presných bezšvíkových rúr a rozširujeme hutnícku druhovýrobu.

Marketingová stratégia je upriamená na tri základné ciele:

 • Uspokojovanie tradičných odberateľov oceľových bezšvíkových rúr, so zvyšovaním podielu rúr na náročnejšie použitie - rúry kotlové, výmenníkové, ložiskové, konštrukčné legované.
 • Získavanie nových zákazníkov pre oblasť kotlových rúr, ktorí otvárajú nové možnosti kooperácie, najmä v oblasti vývoja nových ocelí.
 • Zvyšovanie podielu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou.


  Hodnotu tovaru vnímame v spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s. ako termínovú presnosť, cenovú stabilitu, inovačnú flexibilitu a technickú dokonalosť. Našou ambíciou je vytvárať v mysliach našich zákazníkov pocit istoty. Naši zákazníci nie sú len nákupcami nášho materiálu, sú to naši partneri využívajúci komplex služieb, ktoré pre nich vytvárame.
  Mini-fotogaléria
  Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
  Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

  Rezanie oceľových blokovrúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyrúry oceľové bezšvíkové - výrobné haly