História spoločnosti


Prehľad významných míľnikov, ktoré priniesli pokrok a položili základy pre úspešný rozvoj Železiarni Podbrezová a.s. Viac o histórii spoločnosti v časti Hutnícke múzeum.

Novodobá história spoločnosti

2013rekonštrukcia odprášenia elektrickej oblúkovej pece a panvovej pece a rekonštrukcia zariadenia plynulého odlievania ocele
2010 spustenie linky pre výrobu elektrolyticky galvanizovaných oceľových rúr
08/2008bola založená nová dcérska spoločnosť ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o., v Podbrezovej
2008bola ukončená významná investícia ŽP EKO QELET - závod na spracovanie oceľového šrotu v Hliníku nad Hronom
07/2008ŽP Group sa rozšírila o španielsku firmu TransformacionesMetalúrgicas S.A. (Transmesa) a jej dcérsku spoločnosť TAP TubosdeAcerodePrecision S.L.,
10/2006spoločnosť získala certifikát riadenia kvality pre automobilový priemysel podľa ISO TS 16 949
09/2006otvorenie Súkromného Gymnázia ŽP a.s.
09/2005kapitálový vstup spoločnosti do ŽP Prako, s.r.o.
04/2006ocenenie za veľtržnú prezentáciu AURA 2005
03/2004prostredníctvom ŽĎAS spoločnosť kapitalovo vstúpila do ŠKODA TS, a. s.
03/2003transformáciu SOU hutníckeho v Podbrezovej na Súkromné SOU hutnícke ŽP a.s.
08/2002kapitálový vstup spoločnosti do ŽĎAS a.s.
06/2000spoločnosť získala certifikát environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14 001
04/2000 spoločnosť získala certifikát dodávateľov pre automobilový priemysel podľa VDA 6.1
1999 založenie akciovej spoločnosti ŽP ŠPORT Podbrezová
1998 otvorenie strediska zimných športov ŽP SKI Tále
1995 získanie certifikátu na systém riadenia kvality podľa ISO 9002
1993 bola do prevádzky uvedená moderná vysokovýkonná oblúková pec
1992štátny podnik bol pretransformovaný na akciovú spoločnosť
1991 zriadenie prevádzky Hutnícka druhovýroba na spracovanie rúr
80. roky výstavba stavieb sociálneho programu – bytov, rekreačných zariadení a športových areálov
1984 zavedenie automatizovaného systému riadenia
1982 začiatok výroby odliatkov na štvorprúdovom zariadení na plynulé odlievanie ocele
1980 otvorenie prevádzky Ťaháreň rúr 2.
1979 začiatok výroby valcovaných rúr vo valcovni s pretlačovacou stolicou
1972 začiatok výroby presných rúr ťahaných za studena
1971 vytiahnutie prvej rúry v novej ťahárni
1970 spustenie novej linky na výrobu navarovacích oblúkov
1968 slávnostný výkop výstavby nového závodu
1960 vybudovanie oblúkových pecí a spustenie prvého zariadenia na plynulé odlievanie ocele v Československu
1951 započatie prestavby oceliarne a výstavba siemens-martinskej pece


História železiarní po roku 1900

1945vojenské operácie poškodili takmer všetky prevádzkové budovy a výrobné zariadenia
01/1941 odpredaj firme Reichswerke AG für Waffen Maschinenbau Hermann Göring Berlin hlavný výr. program predstavovali hrubé plechy, profilová a betonárska oceľ a bezšvíkové rúry
06/1930 vychádza prvé číslo novín Podbrezovan
1930vybudovanie mannesmannovej valcovne rúr
1926 začiatok výstavby valcovne profilov
1921–1924hlboká hospodárska kríza
1919premenovanie osady Brezová na Podbrezovú
09/1919 obnovenie výroby na jemnej a strednej valcovni a výroby plechov
10/1918zastavenie výroby v Brezovej
1906vybudovanie valcovne plechov – Lauthovo trio
1904začiatok výroby zvarovaných rúr vodným plynom


Brezovské železiarne do roku 1900

koniec 19. st.podbrezovské železiarne patrili k najväčším a prosperujúcim železiarňam v Uhorsku
1892 postavenie rímsko-katolíckeho kostola v Podbrezovej
1886 dokončenie prestavby závodu pod vedením profesora Kerpelyho
1884 železničné spojenie s Banskou Bystricou
1883 na podnet A. Kerpelyho, riaditeľa štátnych železiarní v Budapešti bola zavedená výroba rúr ako prvá v Rakúsko-Uhorsku
1879 významný medzník slovenského železiarstva – prvá siemens-martinská pec
1872 prvé telegrafné a telefonické spojenie
1862 medaila v Londýne
1858 ocenenie kvality koľajníc na priemyselnej výstave v Paríži
1855 výroba prvých 2 374 t koľajníc. Plechy, smaltovaný riad a liatinové súčiastky boli exportované do Sedmohradska, Rakúska, Sliezska a Egypta
09/1851 začiatok prevádzky pudlovacích pecí


Založenie brezovských železiarní

1840 začiatok prvých stavebných prác
1839 komisia, v zložení G. Schweizer, M. Glanzer a A. Lobkowitz, určila presnú polohu na umiestnenie valcovne
1838 G. Schweizer - komorský gróf v Banskej Štiavnici navrhol postaviť valcovňu na koľajnice pod vŕškom Brezová
1836 rozhodnutie rakúsko-uhorského parlamentu vybudovať 12 železničných tratí zákonom č. XXV


Tradície železiarstva v horehronskom regióne

18. st. na horehroní sa sformoval tzv. Hrončiansky komplex, najvýznamnejšie stredisko na výrobu železa v celom Uhorsku
16.–17. st.nebývalý rozmach železiarstva, hlavne výroba pre zbrojársky priemysel
14. st.v dolinách Slovenského rudohoria boli postavené prvé šachtové pece (tzv. slovenské pece) a kladivá na vodný pohon

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Tavba oceleTavba oceleTavba ocele