Informácie pre akcionárov


Na týchto stránkach poskytujeme informácie pre akcionárov Železiarní Podbrezová a. s.
Aktuálne informácie pre akcionárov sa nachádzajú v štruktúrovanom menu v ľavej časti stránky.  


Kontakt pre akcionárov:
Železiarne Podbrezová a. s.
Nový závod
Referát správy kapitálu a ESG
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová

Telefón: +421 48 645 2365, 2361
Telefax: +421 48 645 2362
E-mail: akcionari@zelpo.sk

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ExkurziaNovy zavod_riaditelska budovaZabalené oceľové rúry pripravené na export