nadpkarp.gif (3750 bytes)

O súbore

 flaggb.gif (1487 bytes)  france.bmp (1870 bytes)  flagge.gif (144 bytes)

Vážení priatelia,
dovoľte, aby sme Vám predstavili folklórny súbor
Karpaty z Bratislavy. Vznikol vo februári 1998 a s najväčšou pravdepodobnosťou je to, čo sa týka dĺžky existencie, najmladší folklórny súbor na Slovensku.

foto

Myšlienka založenia folklórneho súboru Karpaty vznikla ako výsledok hľadania vhodnej formy na uplatmemie sa početnej a zároveň talentovanej skupiny priaznivcov slovenského ľudového umenia. Členmi súboru sú mladí ľudia, študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, ktorí aj napriek svojmu mladému veku sú už skúsení interpreti, s s viacročnou   speváckou, hudobnou a tanečnou praxou.

Umelecké vedenie súboru tvoria dlhoroční vedúci FS Technik a dlhoroční členovia súboru Lúčnica., s bohatými pedagogickými a odbornými vedomosťami:
RNDr. Miroslav Kapasný, PaeDr. Eleonóra Vančíková, Ing. Zora Martincová.

Súbor pozostáva z troch zložiek:

  • dievčenská spevácka skupina
  • ľudová hudba
  • tanečná skupina.

Dievčenská spevácka skupina predstavuje kvalitatívne špičku slovenského folklórneho skupinového spevu, čo potvrdila ziskom ocenenia Laureát celoštátnej súťaže speváckych skupín na prehliadke v Považskej Bystrici v roku 1994.

foto
foto

Podobne ľudová hudba, hrajúca v rovnakom zložení už piaty rok, má za sebou prácu s vysokokvalifikovanými odborníkmi.

foto
Tanečná skupina zakladá svoj program na odskúšaných programových číslach, ktoré boli ocenené divákmi a odborníkmi na mnohých predstaveniach nielen u nás, ale aj v zahraničí. Postupne budú doplňované o nové čísla tak, aby sme divákom predstavili folklór ďalších oblastí, ktorými sa tiahne mohutné pohorie KARPATY, ktorého krása a pestrosť prírody a rozmanitosť prejavov ľudovej kulkúry, spôsobená značnou členitosťou terénu, nás inšpirovali k prepožičaniu si jeho mena za názov nášho súboru.

Cieľom folklórneho súboru je vyhľadávať, udržiavať a v scénickej podobe rozvíjať umelecké hodnoty slovenského folklóru.

Vo svojom programe predstavuje vokálnu, inštrumentálnu a tanečnú pestrosť viacerých oblastí Slovenska, s dôrazom na zachovanie autentičnosti a vysokú technickú úroveň predvedenia. Súčasná tvorba je orientovaná hlavne na regóny severného a východného Slovenska.

Súbor nacvičuje vďaka pochopeniu vedenia CULTUS - Centrum pre umenie a kultúru, DK Ružinov, DK Mlynské Nivy a funguje za finančnej podpory:

VUB Bratislava a.s.
VW Bratislava s.r.o.
Elektrokvazar s.r.o.
Nicolaus Leder s.r.o.
Slovenská pošta.

sipkazacb1.gif (1012 bytes)

© 1999 [E-mail]