VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

15 | S t r a n a 8. Platby orgánom verejnej moci Správa o platbách orgánom verejnej moci podľa §20a a §20b zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov . Sumy v tabuľke sú uvedené v EUR. 1. Celková suma platieb poskytnutých jednotlivému orgánu verejnej moci v členení podľa druhu platby 1.1 Hlavný banský úrad /Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici/ 5 772,99 a) platby za ťažobné právo 1 991,64 b) daň z príjmov právnických osôb a obdobná daň 0,00 c) dividenda 0,00 d) licenčný poplatok, vstupný poplatok a iná odplata z nájomnej zmluvy 0,00 e) prémia za podpísanie zmluvy za nález a ťažbu 0,00 f) platba za zlepšenie infraštruktúry 3 781,35 2. Platby vzťahujúce sa k projektu, ak je možné ich priradiť k projektu, ich celkovú sumu a celkovú sumu v členení podľa druhu platby; platby, ku ktorým je účtovná jednotka zaviazaná a nedajú sa priradiť k projektu, sa nemusia priradiť k projektu a môžu sa uviesť osobitne 2.1 Loži sko kremenca Kalinovo – Zlámanec 663,88 a) platby za ťažobné právo 663,88 b) daň z príjmov právnických osôb a obdobná daň 0,00 c) dividenda 0,00 d) licenčný poplatok, vstupný poplatok a iná odplata z nájomnej zmluvy 0,00 e) prémia za podpísanie zmluvy za nález a ťažbu 0,00 f) platba za zlepšenie infraštruktúry 0,00 2.2 Ložisko kremitých pieskov Kalinovo III – Ceriny 663,88 a) platby za ťažobné právo 663,88 b) daň z príjmov právnických osôb a obdobná daň 0,00 c) dividenda 0,00 d) licenčný poplatok, vstupný poplatok a iná odplata z nájomnej zmluvy 0,00 e) prémia za podpísanie zmluvy za nález a ťažbu 0,00 f) platba za zlepšenie infraštruktúry 0,00 2.3 Ložisko žiaruvzdorných ílov Kalinovo IV – Močiar 3 975,14 a) platby za ťažobné právo 663,88 b) daň z príjmov právnických osôb a obdobná daň 0,00 c) dividenda 0,00 d) licenčný poplatok, vstupný poplatok a iná odplata z nájomnej zmluvy 0,00 e) prémia za podpísanie zmluvy za nález a ťažbu 0,00 f) platba za zlepšenie infraštruktúry 3 781,35

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=