ŽIADOSŤ O SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Identifikačné údaje
MenoPriezviskoRodné menoAkademický titul
Dátum narodenia
Kontaktná adresa
Ulica ČísloPSČ Mesto
   
Kontakt
TelefónMobilE-mail
Škola
Vysoká škola - názovSídlo
FakultaŠpecializáciaRočník
Záverečná práca
Typ záverečnej práceTermín spracovania práce do
Téma záverečnej práce (zoznam tém, oblasti tém)
Predpokladaný rozsah požadovaných materiálov potrebných na spracovanie témy
Predpokladaný rozsah požadovanej spolupráce
Dotazník
Spracovávali ste v minulom období záverečnú prácu v ŽP a.s. alebo ŽP Group ano nie
Vykonávali ste odbornú prax v ŽP a.s. ano nie
Boli ste v minulosti zamestnaný v ŽP a.s. ano nie
Je – alebo bol zamestnancom ŽP a.s. niekto z Vašich príbuzných ano nie
Motivačné zdôvodnenie – čím bude spracovávaná téma prínosom pre ŽP a.s.

 
Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti sú spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pozrieť zásady ochrany osobných údajov »»
Týmto prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/la do formulára  Žiadosť o súhlas so spracovaním záverečnej práce som poskytol/la spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. dobrovoľne a sú pravdivé.
 
Súhlasím Nesúhlasím