ŽIADOSŤ O LETNÚ AKTIVITU
Identifikačné údaje:
MenoPriezviskoTitulDátum narodenia
Kontaktná adresa:
Ulica ČísloPSČ Mesto
 
Kontakt:
Telefón - pevná linkaMobilE-mail
Vzdelanie:
Názov (navštevovaná, resp. ukončená stredná škola), ukončený ročníkSídloRok
Názov (navštevovaná vysoká škola), ukončený semesterSídlo
V ŽP pracuje:
V ŽP a.s. (ŽP GROUP) pracuje otec / matka v prevádzkárni, odbornom útvare:
"matka - prevádzkáreň/útvar"
"otec - prevádzkáreň/útvar"
Letná aktivita
Letnú aktivitu v ŽP a.s. som v minulom období vykonával/a nevykonával/a
Mám záujem vykonávať letnú aktivitu v mesiacoch máj jún júl august september

Mám záujem nastúpiť na letnú aktivitu dňa : (vyplniť vo formáte DD.MM.RRRR)


Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti sú spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Pozrieť zásady ochrany osobných údajov »»
Týmto prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/la do formulára  Žiadosť o letnú aktivitu som poskytol/la spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. dobrovoľne a sú pravdivé.
 
Súhlasím Nesúhlasím