ŽIADOSŤ O SÚHLAS S VYKONANÍM ODBORNEJ PRAXE - ZÁUJEMCA
Identifikačné údaje
MenoPriezviskoRodné menoAkademický titul
Dátum narodenia
Kontaktná adresa
Ulica ČísloPSČ Mesto
   
Kontakt
TelefónMobilE-mail
Škola
NázovŠtát
Sídlo: - PSČ mesto - ulica - číslo
   
FakultaŠpecializáciaRočník
Iné ( napr. Nezamestnaný v rámci rekvalifikácie ... )
Prax
Termín (od - do)Časový rozsah praxe (týždne)
Náplň praxe
Je – alebo bol zamestnancom ŽP a.s. niekto z Vašich príbuzných
(vyplňte: Prevádzkareň (odborný útvar) - meno - príbuzenský vzťah: otec, matka, brat, sestra)
Prevádzkareň (odborný útvar) - meno - príbuzenský vzťah) V čase od ... do

Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti sú spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Pozrieť zásady ochrany osobných údajov »»
Týmto prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/la do formulára  Žiadosť o súhlas s vykonaním odbornej praxe som poskytol/la spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. dobrovoľne a sú pravdivé.
 
Súhlasím Nesúhlasím