Logo ZP a.s.

ŽIADOSŤ O SÚHLAS S VYKONANÍM ODBORNEJ PRAXE - ZÁUJEMCA

* povinné údaje
1Osobné údaje
2Škola
Vysoká škola, resp. stredná škola

- sídlo/adresa VŠ/SŠ:

3Odborná prax
Termín (od -do):
Časový rozsah praxe (týždne):Je alebo bol zamestnancom ŽP a.s. niekto z Vašich príbuzných: ano nie

4Ochrana osobných údajov

Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti sú spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zásady ochrany osobných údajov»»).

Týmto prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/la do formulára Žiadosť o súhlas s vykonaním odbornej praxe som poskytol/la spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. dobrovoľne a sú pravdivé.

Súhlasím Nesúhlasím01.03.2024 20:41