ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIA
Identifikačné údaje
MenoPriezviskoRodné menoAkademický titul
Dátum narodenia
Kontaktná adresa
Ulica ČísloPSČ Mesto
   
Kontakt
TelefónMobilE-mail
Škola
Stredná škola - názovSídlo
Študijný odborDátum ukončenia
Vysoká škola - názovSídlo
FakultaŠpecializácia
RočníkŠtúdijné výsledky
Počítačové znalosti
MS Word MS Excel MS PowerPoint MS Access Web Lotus Notes Programovanie
  Iné:
Jazyky
Jazyky - aktívne
anglicky nemecky rusky francúzsky taliansky španielsky maďarsky  
iné:
Jazyky - pasívne
anglicky nemecky rusky francúzsky taliansky španielsky maďarsky  
iné:
Motivačné zdôvodnenie

Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti sú spracúvané v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Pozrieť zásady ochrany osobných údajov »»
Týmto prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/la do formulára  Žiadosť o poskytnutie štipendia som poskytol/la spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. dobrovoľne a sú pravdivé.
 
Súhlasím Nesúhlasím