ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.


ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. vznikla 2.1.1997. Hlavným predmetom činnosti je zasielateľstvo tj. obstaranie prepravy vecí, poprípade ďalších úkonov s prepravou súvisiacich, vlastným menom a na cudzí účet. Našim cieľom je poskytovanie komplexných   zasielateľských služieb v oblasti zabezpečenia medzinárodnej prepravy z miesta odoslania do miesta určenia pre svojich hlavných, strategických zákazníkov.  Prosperitu spoločnosti potvrdzuje nielen zvyšovanie obratu ale aj každoročné dosahovanie zisku počas jej existencie. Činnosť spoločnosti je zameraná na realizáciu kamiónových zásielok do krajín EU, zabezpečujeme prepravu tovaru po železnici, rozvíjame prepravu tovaru v kontajneroch a spolupracujeme pri realizácii zámorských prepráv.  Našou snahou je zvyšovanie dobrého mena spoločnosti, udržanie patričnej vážnosti a vierohodnosti v konkurenčne náročnom prostredí európskeho dopravného priestoru. 


Obchodné meno:ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.
 
Sídlo: Mierová ul. 39335
976 46 VALASKÁ
 
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným 
 
IČO: 36 016 713
 
Konatelia:  Ing. Július Kriváň
Ing. Anna Kováčová
 
Spoločníci: ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
IČO 31 562 141
Slovenská republika
 
ZANINONI HOLDING S.R.L.
IV novembre 7, 24060 Bagnatica
IČO 00 174 488
Talianska republika
 
Riaditeľ spoločnosti:Ing. Anna Kováčová
Tel.: 00421 48 645 1670
Fax: 00421 48 645 1672
e-mail: kovacova@zelpo.sk, zaninoni@zelpo.sk
 
Oddelenie zasielateľských činností:Mgr. Katarína Kaliská
Tel.: 00421 48 645 1675
Fax: 00421 48 645 1672
e-mail: kaliska.katarina@zelpo.sk
Janeta Čapeková
Tel.: 00421 48 645 1673
Fax: 00421 48 645 1672
e-mail: capekova@zelpo.sk
Martin Daxner
Tel.: 00421 48 645 1678
Fax: 00421 48 645 1672
e-mail: daxner.martin@zelpo.sk
Martin Kašša
Tel.: 00421 48 645 1674
Fax: 00421 48 645 1672
e-mail: kassa@zelpo.sk
Soňa Procházková
Tel.: 00421 48 645 1676
Fax: 00421 48 645 1672
e-mail: prochazkova@zelpo.sk
 
Oddelenie ekonomických a administratívnych činností:Anna Paliderová
Tel.: 00421 48 645 1677
Fax: 00421 48 645 1672
e-mail: paliderova@zelpo.sk
Viera Gurská
Tel.: 00421 48 645 1671
Fax: 00421 48 645 1672
e-mail: gurska@zelpo.sk

Mini-photo gallery
Click on the small thumbnails to display large photos
Visit our PHOTO GALLERY for more photos.


Personal data processing statement | COOKIE POLICY
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2013, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.