Predaj energií


Služby Prevádzkárne energetika
Teplo
Teplo
» OZNAMY A INFORMÁCIE
» Železiarne Podbrezová a.s. vykonajú dňa 01.05.2024 v čase od 06:00 hod do 14:00 hod plánovanú kontrolu, údržbu a revíziu svojho elektroenergetického zariadenia.
V súlade s § 26, ods. 1), písm. d) Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike môže dôjsť v tomto čase k obmedzeniu výroby, dodávky a distribúcie tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre odberateľov pripojených na rozvody tepla spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Odlievanie oceľových blokovvýroba ocele pre bezšvíkové rúryoceľové bloky - polotovar pre bezšvíkové rúry