Predaj energií

Služby Prevádzkárne energetika
Ostatné činnosti
Ostatné činnosti
Vážení obchodní partneri dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby v nasledujúcich činnostiach:
 
 • Ohýbanie jednoduchých oceľových rúrových oblúkov za studena, navíjaním na matricu - od priemeru 22 mm až po priemer 108 mm
 
 
 • Výroba a oprava rúrových vložiek do výmenníkov tepla
 • Zváračské a zámočnícke práce – ručné zváranie elektrickým oblúkom a rezanie a zváranie plameňom
 • Vodoinštalačné a kúrenárske práce – montáže a opravy kanalizačného potrubia , montáž a opravy potrubných rozvodov pitnej vody z pozinkovaných rúr a z rúr z plastických hmôt , montáž a opravy oceľových potrubí ústredného kúrenia , montáž a opravy vykurovacích telies a armatúr
   
 
 • Plynoinštalačné práce – montáže a opravy rozvodov plynných médií z oceľových rúr
 • Elektroinštalačné práce
 • Vnútorné revízie VN transformátorov a odborné prehliadky
 • Montáž a opravy VN káblových súborov
 • Filtrovanie transformátorového oleja
 • Merania ultrazvukovým prietokomerom - meranie tekutých médií v kovových a nekovových potrubiach
 
 
Na vyššie uvedené práce navrhujeme cenu dohodou.
Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a že budete s prípadným využitím našich výrobných kapacít počítať. Tešíme sa na skorý kontakt s Vami a na dobrú spoluprácu
 
Kontakt:

Železiarne Podbrezová a.s.
Kolkáreň 35 , 976 81 Podbrezová
Slovenská republika
IČO:31 562 141
IČ DPH : SK 2020458704
Bankové spojenie : SLSP 79900086 / 0900
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,oddiel Sa,vložka číslo 69/S
 
Sekretariát vedúceho prevádzkarne energetikatel. +421 48 645 5101
fax. +421 48 645 5102
Vedúci technickej kancelárie prevádzkarne energetikatel. +421 48 645 5110
fax. +421 48 645 5102
Technická kanceláriatel. +421 48 645 5112
fax. +421 48 645 5102

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Odlievanie oceľových blokovvýroba ocele pre bezšvíkové rúryoceľové bloky - polotovar pre bezšvíkové rúry


Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.