Ponuka práce


Cieľom personálneho manažmentu je zabezpečiť primeraný počet zamestnancov vhodnej štruktúry a optimálne využitie kvalít zamestnancov. Spoločnosť monitoruje požiadavky na obsadenie pracovných miest a volí vhodný spôsob výberu zamestnancov. Voľné pracovné pozície sú prednostne obsadzované kmeňovými zamestnancami, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady alebo sú rekvalifikovaní na výkon novej profesie. Uchádzačom o prijatie do pracovného pomeru ponúkame prácu v stabilnej hutníckej spoločnosti, perspektívne profesionálne uplatnenie, možnosť odborného a profesijného rastu, zaujímavé finančné ohodnotenie, pravidelné vyplácanie mzdy, zdravé pracovné prostredie, ochranné pracovné pomôcky a nadštandardný sociálny program.

Nábor študentov VŚ - Železiarne Podbrezová


Voľné pracovné pozície
Person Iconmajster odbornej výchovy so zameraním na strojové obrábanie
Person Icontechnický zamestnanec – elektrotechnik Ttir
Person Icontechnický zamestnanec - správa budov
Person Icontechnický zamestnanec – stavebný dozor Ttir
Person Iconučiteľ pre stredné školy – odborné predmety strojárske
Person Iconelektrikár
Person Iconoperátor úpravárenskej linky
Person Iconrušňovodič (kandidát na rušňovodiča) v prevádzkarni Doprava
Person Iconvedúci posunu, posunovač v prevádzkarni doprava
Person Iconzamestnanec hutníckej výroby
Person Iconmechanik meracej a regulačnej techniky

Sekcia

Rozvoj ľudských zdrojov

Spolupráca so školami

Spoločnosť si plne uvedomuje význam budovania firemnej značky a identifikáciu zamestnancov so svojím zamestnávateľom, preto všetkými dostupnými formami podporuje ich profesionálny a osobnostný rozvoj.

Vzdelávanie zamestnancov
Odmeňovanie zamestnancov
Programy pre zamestnancov
Zamestnanecké výhody
Spoločnosť sa snaží vzhľadom na svoj výrobný program motivovať žiakov, aby sa rozhodli pre štúdium technických odborov priamo na SSOŠH ŽP, SG ŽP, alebo na technicky zameraných stredných a vysokých školách.

Spolupráca so školami
Poskytovanie štipendia
Odborná prax pre študentov
Záverečné práce pre študentov
Letná aktivita pre študentov
Exkurzie

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Pracovné podmienky ŽP a.s. - Pracovné podmienky ŽP a.s. -  SES montážZamestnanie ŽP a.s. - laboratórium