Odborná prax


Odbornú prax je možné vykonávať v organizačných útvaroch ŽP a.s. ak tomu nebránia prevádzkové alebo iné dôvody. Študent alebo škola, ktorú študent navštevuje, písomne požiada o súhlas s vykonaním odbornej praxe.


Pri posudzovaní súhlasu o vykonanie odbornej praxe sa zohľadňuje:

  • študijný odbor študentov,
  • požadovaná náplň odbornej praxe,
  • podmienkou je súhlas vedúceho organizačného útvaru s vykonaním odbornej praxe.


Študent (alebo škola) bude informovaný o výsledku posúdenia žiadosti.
Po udelení súhlasu s realizáciou praxe ŽP a.s. určia, v ktorom odbornom útvare bude prax vykonávaná. Záujemcovi bude pridelený vedúci odbornej praxe. Praktikant dostane návrh zmluvy o poskytnutí podmienok na vykonanie odbornej praxe. Odbornú prax môže začať vykonávať až po podpise zmluvy. Podmienky zmluvy sú záväzné.


Vyplniť on-line »»
Žiadosť o súhlas s vykonaním odbornej praxe - záujemca
Na stiahnutie »»
Žiadosť o súhlas s vykonaním odbornej praxe - škola

Formular_ziadost_prax_skola.xls

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Odborná prax v ŽP a.s.Odborná prax v ŽP a.s.Odborná prax v ŽP a.s.