Majster odbornej výchovy so zameraním na elektrotechniku


Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY SO ZAMERANÍM NA ELEKTROTECHNIKU


Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:

 • Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová.

Pracovná ponuka je zverejnená pre Súkromnú spojenú školu (SSŠ ŽP), ktorej je spoločnosť ŽP a.s. zriaďovateľom.

Termín nástupu:
 • 1. 1. 2023

Druh pracovného pomeru:
 • plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto):
 • základná zložka platu od 807,00 – 1 425,00 € v závislostí od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

📝 Žiadosť o zamestnanieNáplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • priama výchovno-vzdelávacia činnosť a ostatné činnosti s ňou súvisiace

Zamestnanecké výhody, benefity:
 • služobný telefón a notebook,
 • pracovné voľno nad rámec zákona,
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • zľavy na poistnom v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa a. s.
 • 13. a 14. plat,
 • odmeny pri významných životných a pracovných jubileách.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • alebo vysokoškolské I. stupňa,
 • alebo vysokoškolské II. stupňa
 • vzdelanie v odbore: elektrotechnika
Vodičský preukaz:
 • B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (vzdelanie min. stredoškolské s maturitou, ukončenie doplňujúceho pedagogického štúdia do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru).

Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia budú pozvaní na výberové konanie.


Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača. SSŠ ŽP si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Ak uchádzač nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 30.11.2022, na ssosh@ssosh.sk.


Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
 • 15. 12. 2022

Požadované doklady zasielajte písomne alebo elektronicky na nami uvedenú adresu.

Adresa spoločnosti:

S ŽP
Ul. Družby 554/64
976 81 Podbrezová
http://www.ssosh.sk/


Kontaktná osoba:

Mgr. Jozef Zákalický
Družby 554/64
976 81 Podbrezová
📞 048/671 2736
📱 0903 794 705


V Podbrezovej, dňa 05. 10. 2022

Ing. Miriam Pindiaková
Riaditeľ SSŠ ŽP
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.