nadpis

Program

  • Dvojhodinový program / Two hours program

program

Folklórny súbor je schopný zostaviť variácie programov, vhodných na najrôznejšie podujatia a akcie.

Ansenble is able build up miscellanous variaton programs.

siplava.gif (404 bytes)

© 1999 [E-mail]