Ponuka práce


Cieľom personálneho manažmentu je zabezpečiť primeraný počet zamestnancov vhodnej štruktúry a optimálne využitie kvalít zamestnancov. Spoločnosť monitoruje požiadavky na obsadenie pracovných miest a volí vhodný spôsob výberu zamestnancov. Voľné pracovné pozície sú prednostne obsadzované kmeňovými zamestnancami, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady alebo sú rekvalifikovaní na výkon novej profesie. Uchádzačom o prijatie do pracovného pomeru ponúkame prácu v stabilnej hutníckej spoločnosti, perspektívne profesionálne uplatnenie, možnosť odborného a profesijného rastu, zaujímavé finančné ohodnotenie, pravidelné vyplácanie mzdy, zdravé pracovné prostredie, ochranné pracovné pomôcky a nadštandardný sociálny program.

Nábor študentov VŚ - Železiarne Podbrezová


Voľné pracovné pozície
Person Iconelektrikár
Person Iconoperátor úpravárenskej linky
Person Iconprevádzkovo-technický zamestnanec strojnej údržby Vo
Person Iconprojektový manažér
Person Icontechnický zamestnanec prípravy a realizácie technológií
Person Iconzamestnanec hutníckej výroby
Person Iconmajster železničnej dopravy - dispečer na železničnej vlečke
Person Iconrušňovodič (kandidát na rušňovodiča) v prevádzkarni Doprava
Person Iconvedúci posunu, posunovač v prevádzkarni doprava
Person Iconmechanik meracej a regulačnej techniky

Sekcia

Rozvoj ľudských zdrojov

Spolupráca so školami

Spoločnosť si plne uvedomuje význam budovania firemnej značky a identifikáciu zamestnancov so svojím zamestnávateľom, preto všetkými dostupnými formami podporuje ich profesionálny a osobnostný rozvoj.

Vzdelávanie zamestnancov
Odmeňovanie zamestnancov
Programy pre zamestnancov
Zamestnanecké výhody
Spoločnosť sa snaží vzhľadom na svoj výrobný program motivovať žiakov, aby sa rozhodli pre štúdium technických odborov priamo na SSOŠH ŽP, SG ŽP, alebo na technicky zameraných stredných a vysokých školách.

Spolupráca so školami
Poskytovanie štipendia
Odborná prax pre študentov
Záverečné práce pre študentov
Letná aktivita pre študentov
Exkurzie

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Zamestnanie ŽP a.s. - ťaháreň rúrZamestnanie ŽP a.s. - kontrolaZamestnanie ŽP a.s. - ťaháreň rúr


Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.