Orgánmi nadácie sú:

   Správna rada
   Dozorná rada
   Správca


SPRÁVNA RADA má troch členov:
   Ing. Vladimír SOTÁK – predseda správnej rady
   Ing. Marián KURČÍK – člen správnej rady
   Ing. Ľudovít IHRING - člen správnej rady

DOZORNÁ RADA má troch členov:
   Ing. Ján BANAS
   Ing. Alena KVAČKAJOVÁ
   Ing. Ľubor SCHWARZBACHER

SPRÁVCOM nadácie je Ing. Mária NIKLOVÁ