Komu sme pomohli

Rok 2013
V roku 2013 sme prispeli do jednotlivých oblastní nasledovne:
  • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 32 858,-.
  • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 10 250,- €.
  • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 1 000- €.
  • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 45 172,- €.
  • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 41 900,- €.