"Nadácia ŽP sa týmto chce poďakovať hlavne Železiarňam Podbrezová a. s., ale
aj všetkým svojim prispievateľom - darcom, ktorí veľmi pomohli nadácii pri
jej dobročinných aktivitách alebo ktorí podporili Nadáciu Železiarne
Podbrezová a darovali jej % dane z príjmu."