Ako žiadať o pomoc

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá potrebuje finančnú alebo materiálnu pomoc na účel, ktorý je podporovaný nadáciou, môže požiadať nadáciu o pomoc.

Základným krokom ako žiadať o podporu je zaslanie písomnej žiadosti o finančnú alebo materiálnu pomoc alebo príspevok na adresu nadácie. Na základe rozhodnutia správnej rady nadácia zasiela písomnú odpoveď žiadateľovi o výpomoc.

Dôležité je uviesť na žiadosť poštovú adresu žiadateľa o výpomoc, aby nadácia mohla bez problémov zaslať písomnú odpoveď žiadateľovi.