Železiarne Podbrezová a.s. sa už roky podieľajú na podpore najmä Horehronského regiónu formou sponzorských príspevkov a darov. Od roku 2000 túto činnosť prevzala Nadácia Železiarne Podbrezová, ktorá sa zameriava hlavne na podporu sociálnej sféry, ale aj školstva, zdravotníctva, športu a kultúry. Túto pomoc orientuje predovšetkým do regiónu Horehronie, pretože je v ňom jednou z mála organizácií zaoberajúcich sa touto činnosťou.

SRDEČNE ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ PODPORILI NADÁCIU ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A DAROVALI JEJ 2 % DANE Z PRÍJMU!
Uchádzame sa o Vašu priazeň s prosbou o darovanie 2% z daní.

Veríme, že aj v tomto roku urobíte dobrú a prospešnú vec a podporíte činnosť Nadácie ŽP. Aj s Vašou pomocou budeme môcť poskytnúť pomoc tým,
ktorí to potrebujú
»