Podľa panelov:
Zoznam panelov obsahuje textovo - obrazové informácie mapujúce históriu hutníctva a regiónu.
Po kliknutí na číslo panelu sa zobrazí stručný popis panelu, jeho fotografia a možnosť výberu časti panelu s podrobným popisom a fotografiou vybranej časti.
Číslo panelu Stručný opis panelu
01 Z HISTÓRIE HUTNÍCTVA ŽELEZA PODBREZOVEJ 1840-2000
02 NAJVÝZNAMNEJŠÍ ŽELEZIARSKY PODNIK V UHORSKU
03 POSTAVENIE A MZDOVÉ PODMIENKY ROBOTNÍKOV A ÚRADNÍKOV
04 VÝVOJ PODBREZOVSKÝCH ŽELEZIARNÍ
05 PRVÉ KROKY ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
06 POVOJNOVÁ HOSPODÁRSKA KRÍZA
07 MNÍCHOV A JEHO DOSLEDKY V PODBREZOVEJ
08 ÚČASŤ PODBREZOVEJ V SNP
09 ČO ZANECHAL FRONT
10 DVOJROČNÝ HOSPODÁRSKY PLÁN
11 ZAHÁJENIE VÝROBY ZVAROVANÝCH RÚR
12 VÝSTAVBA ELEKTROOCELIARNE
13 NOVÉ OCELE
14 ZAČIATOK VÝROBY ŤAHANÝCH RÚR
15 ČESŤ NAŠIM OCELIAROM
16 PREVÁDZKY S CELOPODNIKOVOU POSOBNOSŤOU
17 TRADÍCIE ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE
18 TRANSFORMÁCIA NA AKCIOVÚ SPOLOČNOSŤ
19 VÝVOJ ŠTRUKTÚRY PREDAJA V MIL. SK
20 TRADÍCIE KULTÚRNEHO ŽIVOTA
21 TRADÍCIE ŠPORTU V PODBREZOVEJ
22 SMALTOVANÝ RIAD VYROBENÝ V 20. ROKOCH 20. STOROČIA
 
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s | Tento WEB neobsahuje žiadne súbory cookie. Ani nevyhnutné cookie.