« štandardy na stiahnutie »
firemné logá »» stránka s firemnými logami na sťahovanie
firemná reklama »» stránka s reklamnými logami na sťahovanie  Logo ŽP & Logo ŽP GROUP - tvarové modifikácie - časť Grafického manuálu ŽP a.s. - na stiahnutie

 
Logo ŽP - výška znaku a textu rovnaká
ú [hlavná farebnosť] [vektorový CMYK formát] [veľkosť: 34 KB] [typ: .AI] ... stiahni »»
  [veľkosť: 828 KB] [tlač: 10,1 x 2 cm] [rozlíšenie: 300 DPI] [typ: .TIF] ... stiahni »»
  [veľkosť: 46 KB] [tlač: 12,7 x 2,52 cm] [rozlíšenie: 250 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  [veľkosť: 20 KB] [tlač: 8,47 x 1,69 cm] [rozlíšenie: 150 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  [veľkosť: 2 KB] [tlač: 6 x 1,2 cm] [rozlíšenie: 72 DPI] [typ .GIF] ... stiahni »»
  [veľkosť: 15 KB] [tlač: 6 x 1,2 cm] [200 DPI] [typ .JPG] ... stiahni »»
  0 [všetky uvedené formáty loga (+ CMYKy) zbalené v ZIPku] [veľkosť: 271 KB] [typ .ZIP] ... stiahni »»
  0 [všetky uvedené formáty loga (+ CMYKy) zbalené v RARku] [veľkosť: 260 KB] [typ .RAR] ... stiahni »»
Logo ŽP - šírka znaku a textu rovnaká
ú [hlavná farebnosť] [vektorový CMYK formát] [veľkosť: 38 KB] [typ: .AI] ... stiahni »»
  [veľkosť: 818 KB] [tlač: 4,06 x 4,87 cm] [rozlíšenie: 300 DPI] [typ: .TIF] ... stiahni »»
  [veľkosť: 92 KB] [tlač: 9 x 10,8 cm] [rozlíšenie: 250 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  [veľkosť: 21 KB] [tlač: 3 x 3,6 cm] [rozlíšenie: 150 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  [veľkosť: 4 KB] [tlač: 4 x 4,8 cm] [rozlíšenie: 72 DPI] [typ .GIF] ... stiahni »»
  0 [všetky uvedené formáty loga (+ CMYKy) zbalené v ZIPku] [veľkosť: 179 KB] [typ .ZIP] ... stiahni »»
  0 [všetky uvedené formáty loga (+ CMYKy) zbalené v RARku] [veľkosť: 183 KB] [typ .RAR] ... stiahni »»
Logo ŽP - šírka textu je dvojitá vzhľadom k znaku
ú [hlavná farebnosť] [vektorový CMYK formát] [veľkosť: 37 KB] [typ: .AI] ... stiahni »»
  [veľkosť: 1058 KB] [tlač: 5,9 x 4,35 cm] [rozlíšenie: 300 DPI] [typ: .TIF] ... stiahni »»
  [veľkosť: 44 KB] [tlač: 6,1 x 4,5 cm] [rozlíšenie: 250 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  [veľkosť: 22 KB] [tlač: 5 x 3,7 cm] [rozlíšenie: 150 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  [veľkosť: 4 KB] [tlač: 6,17 x 4,55 cm] [rozlíšenie: 72 DPI] [typ .GIF] ... stiahni »»
  0 [všetky uvedené formáty loga (+ CMYKy) zbalené v ZIPku] [veľkosť: 212 KB] [typ .ZIP] ... stiahni »»
  0 [všetky uvedené formáty loga (+ CMYKy) zbalené v RARku] [veľkosť: 206 KB] [typ .RAR] ... stiahni »»
Logo ŽP - text a znak v jednom riadku - dlhé

ú [hlavná farebnosť] [dlhé logo] [vektorový CMYK formát] [veľkosť: 33 KB] [typ: .AI] ... stiahni »»
  [veľkosť: 808 KB] [tlač: 16 x 1,23 cm] [rozlíšenie: 300 DPI] [typ: .TIF] ... stiahni »»
  [veľkosť: 25 KB] [tlač: 13 x 1 cm] [rozlíšenie: 250 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  [veľkosť: 18 KB] [tlač: 15 x 1,15 cm] [rozlíšenie: 150 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  [veľkosť: 4 KB] [tlač: 19 x 1,45 cm] [rozlíšenie: 72 DPI] [typ .GIF] ... stiahni »»
  0 [všetky uvedené formáty loga (+ CMYKy) zbalené v ZIPku] [veľkosť: 153 KB] [typ .ZIP] ... stiahni »»
  0 [všetky uvedené formáty loga (+ CMYKy) zbalené v RARku] [veľkosť: 145 KB] [typ .RAR] ... stiahni »»
Logo ŽP - negatívne - inverzné použitie

0 [uvedené tvary inverzného loga zbalené v ZIPku] [vektor, typ: .AI] [veľkosť: 31 KB] [typ .ZIP] ... stiahni »»
0 [uvedené tvary inverzného loga zbalené v RARku ] [vektor, typ: .AI] [veľkosť: 29 KB] [typ .RAR] ... stiahni »»


Logo ŽP GROUP

- logotyp "A" - základný tvarlen náhľadový obrázok
ú [hlavná farebnosť - základný tvar] [vektorový CMYK formát] [veľkosť: 25 KB] [typ: .AI] ... stiahni »»
  [veľkosť: 873 KB] [tlač: 9 x 2,36 cm] [rozlíšenie: 300 DPI] [typ: .TIF] ... stiahni »»
  [veľkosť: 32 KB] [tlač: 8 x 2,1 cm] [rozlíšenie: 200 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  G [do záhlavia .doc MS Wordu] [veľkosť: 26 KB] [tlač: 6,5 x 1,7 cm] [200 DPI] [typ .JPG] ... stiahni »»

- logotyp "A" - úzke

len náhľadový obrázok
ú
[hlavná farebnosť - úzke] [vektorový CMYK formát] [veľkosť: 30 KB] [typ: .AI] ... stiahni »»
  veľkosť: 1384 KB] [tlač: 5 x 6,7 cm] [rozlíšenie: 300 DPI] [typ: .TIF] ... stiahni »»
  [veľkosť: 88 KB] [tlač: 8 x 10,8 cm] [rozlíšenie: 200 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  G [do záhlavia .doc MS Wordu] [veľkosť: 27 KB] [tlač: 2,5 x 3,4 cm] [200 DPI] [typ .JPG] ... stiahni »»

- logotyp "A" - široké
len náhľadový obrázok
ú [hlavná farebnosť - široké] [vektorový CMYK formát] [veľkosť: 25 KB] [typ: .AI] ... stiahni »»
  veľkosť: 1235 KB] [tlač: 6 x 5 cm] [rozlíšenie: 300 DPI] [typ: .TIF] ... stiahni »»
  [veľkosť: 32 KB] [tlač: 8 x 2,1 cm] [rozlíšenie: 200 DPI] [typ .JPG RGB] ... stiahni »»
  G [do záhlavia .doc MS Wordu] [veľkosť: 26 KB] [tlač: 6,5 x 1,7 cm] [200 DPI] [typ .JPG] ... stiahni »»
0 [všetky uvedené formáty loga (+ CMYKy) zbalené v ZIPku] [veľkosť: 569 KB] [typ .ZIP] ... stiahni »»
0 [všetky uvedené formáty loga (+ CMYKy) zbalené v RARku] [veľkosť: 544 KB] [typ .RAR] ... stiahni »»

  © Copyright: Železiarne Podbrezová a.s.