VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

5 | S t r a n a 3. Vyhodnotenie obchodného plánu Pri zostavovaní obchodného plánu pre rok 2019 sa vychádzalo z predpokladu pokračo - vania jestvujúcich obchodných vzťahov, ako aj získania nových obchodných konta ktov na Ukrajine a v Bielorusku. Obchodné aktivity boli zamerané na zabezpečenie zvýšeného predaja, MgOC stavív, hmôt na báze MgO, zásypových pieskov a syntetických trosiek. Ťažisko obchodov sa počas roka 2019 prispôsobovalo aktuálnym požiadavkám na trhu s o žiaruvzdornými materiálmi a situácii v ťažbe a výrobe žiaruvzdorných materiálov na báze tavenej magnézie, bauxitu a grafitu v Číne. Celkový obchodný plán pre rok 2019 bol schválený vo výške 11 175 761 €, čo je v porovnaní s realizáciou v roku 2018 nárast o 582 186 € t.j. 5,5 %. Plán bol zrealizovaný v hodnote 10 346 540 €, čo predstavuje plnenie na 93 %. Celkový medziročný rozdiel dosiahol 5,9 %- ný pokles tržieb t.j. 645 890 € v porovnaní s rokom 2018. Z toho šamot predstavoval 2 457 996 € to je nárast oproti plánovaným tržbám o 29 762 € t .j. 1 %, žiarobetóny 3 378 110 € nárast oproti plánovaným tržbám predstavuje 689 313 € t.j. 26 %, hmoty 2 535 998 € t.j. pokles oproti plánovaným tržbám o 220 353 € čo je 8 % a MgOC stavivá 1 974 435 € pokles oproti plánovaným tržbám o 1 327 944 € t.j. 40 %. Podiel predaja podľa trhov v roku 2019 bol v členení: Trh Podiel Tuzemsko 42,0 % Priamy export 58,0 % Nepriamy export 0,0 % V roku 2019 sa na objeme predaja podieľalo týchto päť najväčších skupín odberateľov: Skupina odberateľov Podiel Oceliarne 81,9 % Kachle a krby 7,5 % Zlievárne 6,0 % Cementárne a vápenky 2,7 % Ostatní 1,3 %

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=